Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:106

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:106 [ 4.02.2020 11:07]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Pracovní úkol]
zadani:106 [ 4.02.2021 14:04] (aktuální)
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Klíčová slova]
Řádek 22: Řádek 22:
 ===== Klíčová slova ===== ===== Klíčová slova =====
  
-Viskozita, newtonovská a~nenewtonovská kapalina, teplotní závislost viskozity,​ +Viskozita, rovnice toku, newtonovská a~nenewtonovská kapalina, teplotní závislost viskozity,​ 
-{{:​zadani:​texty:​txt_106_pyknometr.pdf|pyknometrická metoda ​měření hustoty}}.+{{:​zadani:​texty:​txt_119_pyknometr.pdf|pyknometrická metoda}}.
  
  
Řádek 29: Řádek 29:
  
  
-  -  Měřenými kapalinami jsou glycerin a škrob. +  -  Měřenými kapalinami jsou glycerin a škrob ​(nebo tekuté mýdlo)
-  -  ​Pro měření ​pomocí rotačního viskozimetru ​je nutné mít v~kádince 600~ml vzorku+  -  ​K~měření ​použijte vnější válec CC25 a vnitřní válec (rotor) CCB25. Objem měřené kapaliny ​je 17~ml. 
-  -  ​Měření škrobu začněte ​rotorem L3, rychlost otáčení volte cca 30 ot/min. Škrob změřte s několika různými rotory, závislosti vyneste do jednoho grafu+  -  ​Pokyny k práci ​viskozimetrem a k nastavení jednotlivých úkolů jsou u úlohy
-  -  V~praktiku neměříte čistý glycerin, ale roztok glycerinu a~vody. Hustota a viskozita tohoto roztoku silně závisí na jeho složení. Koncentraci roztoku lze pomocí ​  ​tabulek stanovit z~jeho hustoty. Tabulky jsou k~dispozici u~úlohy. +  -  V~praktiku neměříte čistý glycerin, ale roztok glycerinu a vody. Hustota a viskozita tohoto roztoku silně závisí na jeho složení. Koncentraci roztoku lze pomocí tabulek stanovit z~jeho hustoty.
-  - Čas potřebný k temperaci kuličkového viskozimetru můžete využít k práci s rotačním viskozimetrem a měření hustoty glycerinu. +
-  - Kuličkový viskozimetr je naplněn bezvodým glycerinem (99,5%). Glycerin a kuličku (ocelová o průměru 15,19~mm) v~kuličkovém viskozimetru neměňte.+
   - {{:​zadani:​texty:​glyc_density.pdf|Tabulka hustoty roztoku glycerinu a vody}}   - {{:​zadani:​texty:​glyc_density.pdf|Tabulka hustoty roztoku glycerinu a vody}}
   - {{:​zadani:​texty:​glyc_viscosity.pdf|Tabulka viskozity roztoku glycerinu a vody}}   - {{:​zadani:​texty:​glyc_viscosity.pdf|Tabulka viskozity roztoku glycerinu a vody}}
zadani/106.1580810848.txt.gz · Poslední úprava: 4.02.2020 11:07 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.