Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


protokoly

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
protokoly [25.09.2018 13:45]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Výsledky měření]
protokoly [13.03.2020 09:44] (aktuální)
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Titulní list]
Řádek 5: Řádek 5:
 ===== Titulní list ===== ===== Titulní list =====
  
-  * Datum měření, jméno posluchače,​ označení praktika, název a číslo úlohy, studijní obor, datum měření a datum odevzdání. Používejte formuláře,​ které lze najít na stránkách praktik.+  * Datum měření, jméno posluchače,​ označení praktika, název a číslo úlohy, studijní obor, datum měření a datum odevzdání. Používejte formuláře,​ které lze najít na stránkách praktik. ​[[https://​physics.mff.cuni.cz/​vyuka/​zfp/​titulky|Titulní strany]]
  
 ===== Pracovní úkoly ===== ===== Pracovní úkoly =====
Řádek 40: Řádek 40:
   * Stručné a přehledné shrnutí dosažených výsledků s ohledem na pracovní úkoly. ​   * Stručné a přehledné shrnutí dosažených výsledků s ohledem na pracovní úkoly. ​
   * Uvedení výsledných hodnot, bylo-li úkolem určit hodnotu nějaké veličiny či popsání závislosti,​ jestliže bylo cílem její nalezení. ​   * Uvedení výsledných hodnot, bylo-li úkolem určit hodnotu nějaké veličiny či popsání závislosti,​ jestliže bylo cílem její nalezení. ​
-  * Závěrem není: "​Úkoly byly splněny."​+  * V závěru neuvádíme odkazy na tabulky a grafy. ​Závěrem není věta: "​Úkoly byly splněny."​
  
 ===== Seznam použité literatury ===== ===== Seznam použité literatury =====
protokoly.1537875906.txt.gz · Poslední úprava: 25.09.2018 13:45 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.