Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


protokoly

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
protokoly [21.05.2021 08:28]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Výsledky a zpracování měření]
protokoly [21.05.2021 08:38] (aktuální)
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Výsledky a zpracování měření]
Řádek 24: Řádek 24:
   *     Popis způsobu zpracování dat (metoda zpracování,​ typ chyby, případně zvolená hodnota pravděpodobnosti,​ statistické vztahy). Standardní vzorce např. pro výpočet směrodatné odchylky není třeba uvádět. Nezapomínejte uvést chybu měřidla a tu zahrnout do celkové chyby měření. (Z protokolu musí být zřejmé, jak se k~výsledku na základě naměřených dat došlo - tj. např. jaké hodnoty byly dosazovány do statistických vzorců nebo do vzorců používaných při vyhodnocování závislostí či výpočtu chyb měření.)   *     Popis způsobu zpracování dat (metoda zpracování,​ typ chyby, případně zvolená hodnota pravděpodobnosti,​ statistické vztahy). Standardní vzorce např. pro výpočet směrodatné odchylky není třeba uvádět. Nezapomínejte uvést chybu měřidla a tu zahrnout do celkové chyby měření. (Z protokolu musí být zřejmé, jak se k~výsledku na základě naměřených dat došlo - tj. např. jaké hodnoty byly dosazovány do statistických vzorců nebo do vzorců používaných při vyhodnocování závislostí či výpočtu chyb měření.)
   *    Výsledky číselně ve tvaru: zaokrouhlené,​ jednotka, případně uvést relativní chybu.   *    Výsledky číselně ve tvaru: zaokrouhlené,​ jednotka, případně uvést relativní chybu.
-  *    Výsledky - graficky. Dobře si prohlédněte,​ co je součástí správně vypracovaného {{:​info:​referat_graf_spravne.pdf|grafu}} a čeho se vyvarovat. ​+  *    Výsledky - graficky. Dobře si prohlédněte,​ co je součástí správně vypracovaného {{:​info:​referat_graf_spravne.pdf|grafu}} a čeho se {{:​info:​referat_graf_chybne.pdf|vyvarovat}}
  
  
protokoly.txt · Poslední úprava: 21.05.2021 08:38 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.