Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


prehled

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
prehled [17.09.2019 12:06]
Drahná Dagmar Bc.
prehled [22.09.2020 14:41] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Přehled ZS 2019/2020 ======+====== ​ Přehled ZS 2020/​2021  ​======
  
-Výuka v základním fyzikálním praktiku začíná v zimním ​semestru školního roku 2019/2020 dne **1102019**.+Výuka v základním fyzikálním praktiku začíná v letního ​semestru školního roku 2020/2021 dne **2992020**.
  
-Pro studijní ​obor **obecná fyzika** probíhá výuka:+Pro studijní ​program **fyzika** a třetí ročník oboru **obecná fyzika** probíhá výuka:
  
-  *     Fyzikální praktikum ​ II (NOFY024) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru ​  ​ +  *     Praktikum II – Elektřina a magnetismus ​ ​(NOFY024) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru  
-  *     ​Fyzikální praktikum IV (NOFY030) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru ​+  *     ​Fyzikální praktikum IV pro obor Obecná fyzika ​(NOFY030) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru ​
  
-Pro studenty oboru **fyzika zaměřená na vzdělávání** probíhá výuka:+Pro studenty oboru **fyzika ​se zaměřením na vzdělávání** probíhá výuka:
  
-  *     Fyzikální praktikum ​II (NUFY098) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru  +  *     Praktikum ​II – Elektřina a magnetismus ​(NFUF203) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru  
-  *     ​Fyzikální praktikum ​pro CŽV (NUFY126) 0/3 Z, povinnost naměřit 9 úloh v semestru ​+  *     ​Fyzikální praktikum ​(CŽV(NFUF901) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru ​
    
  
Řádek 17: Řádek 17:
  
  
-  * Praktická fyzika III (NAFY012) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru +  * Praktická fyzika III- Optika ​(NAFY012) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru  
- +  
- +Pro studenty jsou stanoveny tzv. kontrolní dny na **6. 11. 2020** ​(nutno naměřit minimálně 3 úlohy) a na **27. 11. 2020** \\ 
- +(nutno naměřit minimálně 6 úloh). Při nesplnění ​se vypne možnost zápisu do praktika ​další úlohy ​budou již \\ studentovi ​předepsány lektorem.
-Pro studenty jsou stanoveny tzv. kontrolní dny na 8. 11. 2019 (nutno naměřit minimálně 3 úlohy) a na \\ 29. 11. 2019 (nutno naměřit minimálně 6 úloh). Při nesplnění ​těchto podmínek bude studentovi odebrána ​možnost zápisu do praktika ​(případně mu budou další úlohy předepsány lektorem). +
- +
-**Poslední týden semestru (tj. od 6. 1. do 10. 1. 2020) se neměří**,​ tento týden je zápočtový.+
  
-**Připomínáme,​ že odevzdané protokoly ​se k přepracování nevracejí.**+/* **Poslední týden semestru (tj. týden od 4. 1. do 8. 1. 2021) se neměří**, tento týden je zápočtový.*/​
  
-Výsledná klasifikace studenta je dána celkovým počtem bodů (viz kapitola ​Hodnocení ​protokolů). Pokud  +Výsledná klasifikace studenta je dána celkovým počtem bodů (viz kapitola ​"Hodnocení ​potokolů"). Pokud studentovi ​\\ 
-studentovi ​kazí“ známku hodnocení ​jednoho ​protokolu, může **požádat lektora příslušného praktika o možnost ​ +"kazí" ​známku hodnocení protokolu, může **požádat lektora příslušného praktika o možnost opravy jedné ​\\ (až dvou) úloh** nejpozději do 8. 1. 2021.
-opravy ​této jedné ​úlohy** nejpozději do 10. 1. 2020.+
  
 Daná pravidla (tj. i **minimální počet měřených úloh) platí také pro studenty, kteří již v~daném praktiku ​ Daná pravidla (tj. i **minimální počet měřených úloh) platí také pro studenty, kteří již v~daném praktiku ​
 měřili a zápočet nezískali**. Pokud má takový student zájem o získání zápočtu za změření menšího počtu úloh, ​ měřili a zápočet nezískali**. Pokud má takový student zájem o získání zápočtu za změření menšího počtu úloh, ​
-například protože ​již nějaké úspěšně měřil v loňském roce, musí se na těchto jiných, než předepsaných,​  +například protože nějaké úspěšně měřil v loňském roce, musí se na těchto jiných, než předepsaných,​  
-podmínkách pro získání zápočtu prokazatelně **domluvit s~lektorem příslušného praktika nejpozději ​\\  +podmínkách pro\\ získání zápočtu prokazatelně **domluvit s~lektorem příslušného praktika nejpozději  
-14 dní po začátku semestru (tj. do 15102019).**+14 dní po začátku semestru\\ (tj. do 232020).**
  
 --- //​[[mff>​Helena.Valentova|doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.]]//, vedoucí Kabinetu výuky obecné fyziky --- //​[[mff>​Helena.Valentova|doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.]]//, vedoucí Kabinetu výuky obecné fyziky
prehled.1568714775.txt.gz · Poslední úprava: 17.09.2019 12:06 autor: Drahná Dagmar Bc.