Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


prehled

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
prehled [ 4.02.2019 10:36]
Drahná Dagmar Bc.
prehled [22.04.2020 12:34] (aktuální)
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Přehled LS 2018/2019 ======+====== ​ Přehled LS 2019/​2020  ​======
  
-Výuka v základním fyzikálním praktiku začíná v letním ​semestru školního roku 2018/2019 dne **18. 2. 2019**.+Výuka v základním fyzikálním praktiku začíná v letního ​semestru školního roku 2019/2020 dne **17. 2. 2020**.
  
-Pro studijní obor **obecná fyzika** probíhá výuka:+S ohledem na nouzový stav v ČR a omezení výuky na vysokých školách a v souladu s upraveným harmonogramem akademického roku, je počet povinných úloh snížen. ​
  
-  *     ​Fyzikální praktikum I (NOFY066) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh semestru ​  +Podrobná pravidla jsou uvedena ​dokumentu ​**Úprava podmínek pro udělení zápočtu ​LS19/20**.
-  ​    Fyzikální praktikum III (NOFY028) 0/4 KZ, povinnost naměřit 9 úloh semestru ​+
  
-Pro studenty ​oboru **fyzika ​zaměřená na vzdělávání** probíhá výuka:+Pro studijní program **fyzika** a druhý ročník ​oboru **obecná ​fyzika** probíhá výuka:
  
-  *     Fyzikální praktikum ​I (NUFY093) 0/3 KZ, povinnost naměřit ​úloh v semestru  +  *     Praktikum ​– Mechanika a molekulová fyzika  ​(NOFY066) 0/3 KZ, povinnost naměřit ​**8 úloh** v semestru  
-  *     ​Fyzikální praktikum III (NUFY099) 0/KZ, povinnost naměřit ​úloh v semestru ​ +  *     ​Fyzikální praktikum III pro obor Obecná fyzika ​(NOFY028) 0/KZ, povinnost naměřit ​**7 úloh** v semestru ​
- +
  
-Pro studijní obor **aplikovaná ​fyzika** probíhá výuka:+Pro studenty oboru **fyzika ​se zaměřením na vzdělávání** probíhá výuka:
  
 +  *     ​Praktikum I – Mechanika a molekulová fyzika (NFUF105) 0/3 KZ, povinnost naměřit **8 úloh** v semestru ​
 +  *     ​Fyzikální praktikum III pro obor Fyzika zaměřená na vzdělávání (NUFY099) 0/3 KZ, povinnost naměřit\\ **7 úloh** v semestru ​
 + 
  
-  ​Praktická fyzika II (NAFY005) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru  +Pro studijní obor **chemie a fyzika ​materiálů na PřF UK** probíhá výuka:
-  ​Praktická ​fyzika ​IV (NAFY013) 0/3 KZ, povinnost naměřit 9 úloh v semestru  +
  
  
-Pro studenty jsou stanoveny tzv. kontrolní dny na 29. 3. 2019 (nutno ​naměřit ​minimálně ​úlohy) a na \\ 26. 4. 2019 (nutno ​naměřit ​minimálně 6 úloh). Při nesplnění se vypne možnost zápisu do praktika a další úlohy \\ budou již studentovi předepsány lektorem. ​+  * Praktická fyzika II (NAFY005) 0/KZ, povinnost ​naměřit ​7 úloh v semestru  
 +  * Praktická fyzika IV (NAFY013) 0/KZ, povinnost ​naměřit ​úloh v semestru ​
  
-**Poslední týden semestru (tj. od 20. 5. do 24. 5. 2019) se neměří**,​ tento týden je zápočtový. 
  
-**Připomínáme, že odevzdané protokoly se k epracování nevracejí.**+Výsledná klasifikace studenta je dána celkovým počtem bodů (viz kapitola „Hodnocení protokolů“). Pokud studentovi „kazí“ známku hodnocení některého protokoluže požádat lektora ​íslušného praktika o možnost\\ opravy jedné (až dvou) úloh nejpozději do 19. 6. 2020.
  
-Výsledná klasifikace studenta je dána celkovým počtem bodů (viz kapitola „Hodnocení protokolů“). Pokud  
-studentovi „kazí“ známku hodnocení jednoho protokolu, může **požádat lektora příslušného praktika o možnost ​ 
-opravy této jedné úlohy** (v praktiku I dvou úloh) nejpozději do 24. 5. 2019. 
  
 Daná pravidla (tj. i **minimální počet měřených úloh) platí také pro studenty, kteří již v~daném praktiku ​ Daná pravidla (tj. i **minimální počet měřených úloh) platí také pro studenty, kteří již v~daném praktiku ​
 měřili a zápočet nezískali**. Pokud má takový student zájem o získání zápočtu za změření menšího počtu úloh, ​ měřili a zápočet nezískali**. Pokud má takový student zájem o získání zápočtu za změření menšího počtu úloh, ​
-například protože ​již nějaké úspěšně měřil v loňském roce, musí se na těchto jiných, než předepsaných,​  +například protože nějaké úspěšně měřil v loňském roce, musí se na těchto jiných, než předepsaných,​  
-podmínkách pro získání zápočtu prokazatelně **domluvit s~lektorem příslušného praktika nejpozději ​\\  +podmínkách pro\\ získání zápočtu prokazatelně **domluvit s~lektorem příslušného praktika nejpozději  
-14 dní po začátku semestru (tj. do 4. 3. 2019).**+14 dní po začátku semestru\\ (tj. do 2. 3. 2020).**
  
 --- //​[[mff>​Helena.Valentova|doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.]]//, vedoucí Kabinetu výuky obecné fyziky --- //​[[mff>​Helena.Valentova|doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.]]//, vedoucí Kabinetu výuky obecné fyziky
prehled.1549272969.txt.gz · Poslední úprava: 4.02.2019 10:36 autor: Drahná Dagmar Bc.