ZŠpisy ze schýzŪ Kolegia sekce fyziky MFF UK


ZŠpisy jsou publikovŠny ve formŠtu PDF, prohlŪěeŤ Acrobat Reader je k dispozici zdarma pro prakticky vöechny platformy; instalace je snadnŠ.

Vojtžch Kapsa

Akademickż rok 2010/2011

schýze dne 7.10.2010

Akademickż rok 2009/2010

schýze dne 27.5.2010
schýze dne 31.3.2010
schýze dne 14.1.2010
schýze dne 14.12.2009

Akademickż rok 2008/2009

schýze dne 16.9.2009
schýze dne 28.5.2009
schýze dne 2.4.2009
schýze dne 19.2.2009
schýze dne 11.12.2008

Akademickż rok 2007/2008

schýze dne 27.3.2008
schýze dne 31.1.2008
schýze dne 13.12.2007
schýze dne 1.11.2007

Akademickż rok 2006/2007

schýze dne 5.4.2007
schýze dne 8.3.2007
schýze dne 21.12.2006
schýze dne 2.11.2006


Akademickż rok 2005/2006

schýze dne 4.5.2006
schýze dne 2.3.2006
schýze dne 1.2.2006
schýze dne 10.11.2005
schýze dne 13.10.2005


PoslednŪ ķprava 
Vojtžch Kapsa
 8  0  1  7  3