Předchozí kapitola Předchozí podkapitola Obsah kapitoly Příklady Průvodce Následující podkapitola Následující kapitola


1.4 Princip superpozice

Šíření světla v prostředí popisují Maxwellovy rovnice s příslušnými materiálovými vztahy. Pokud je prostředí takové, že materiálové vztahy jsou lineární (vzhledem k tomu, že uvažujeme nemagnetické prostředí, jedná se zejména o linearitu závislosti polarizace P na elektrickém poli), jsou rovnice popisující šíření světla lineární a platí princip superpozice. To znamená, že pokud elektrická pole jsou řešením Maxwellových rovnic pro dané prostředí, je řešením také . Například laserový svazek se nezmění, když se zapne druhý svazek, který se s prvním kříží. Tento princip platí ovšem pro libovolný počet polí. Jsou-li řešení vlnové rovnice, je řešením i jejich suma

image218.png (1.58)
Princip superpozice neplatí ovšem obecně při šíření optických vln v nelineárních prostředích, jak uvidíme například v kapitole 16.


Předchozí kapitola Předchozí podkapitola Obsah kapitoly Příklady Průvodce Následující podkapitola Následující kapitola