Předchozí kapitola Předchozí podkapitola Obsah kapitoly Příklady Průvodce Následující podkapitola Následující kapitola


2.1 Termodynamická soustava

Skupina makroskopických objektů, která je oddělena od okolí myšleným nebo skutečným rozhraním, se nazývá termodynamická soustava nebo stručněji soustava.

Termodynamická soustava může být:                                                           

Každá soustava, která je od určitého okamžiku v daných časově neměnných vnějších podmínkách, nevyhnutelně dospěje do stavu zvaného stav termodynamické rovnováhy, stručněji do rovnovážného stavu.

Děj probíhající v termodynamické soustavě nazýváme termodynamický děj. Rozlišujeme tyto termodynamické děje:

Termodynamický děj vratný je takový děj, který může probíhat v obou směrech, přičemž soustava přejde při obráceném ději postupně všemi stavy jako při přímém ději, avšak v obráceném pořadí. Vratné děje se reálně v přírodě nevyskytují, avšak vždy můžeme vytvořit takový přirozený proces, který se s vyžadovanou přesností blíží vratnému ději.

Termodynamický děj nevratný je děj, který není vratný. Jak již bylo uvedeno, v přírodě existují pouze nevratné děje. Např. tepelná výměna mezi dvěma tělesy s různými teplotami představuje typický nevratný děj, podobně rozpouštění látky v kapalině apod.

Termodynamický děj rovnovážný (kvazistatický děj) je děj, při kterém soustava prochází spojitou řadou rovnovážných stavů, takže v každém okamžiku je ve stavu termodynamické rovnováhy. Kvazistatické děje jsou současně i vratné, proto termíny vratný děj a rovnovážný (kvazistatický) děj jsou totožné. Reálný děj je možno považovat za rovnovážný, jestliže probíhá dostatečně pomalu ve srovnání s ději, které určují vznik termodynamické rovnováhy.


Předchozí kapitola Předchozí podkapitola Obsah kapitoly Příklady Průvodce Následující podkapitola Následující kapitola