Molekulová fyzika Fyzika Molekulová fyzika Vnitřní energie soustavy, teplo, teplota Termodynamická soustava Vnitřní energie soustavy a její změna Tepelná rovnováha. Teplota Stavová rovnice ideálního plynu Příklady Test