Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Nově vyhlášené disertační práce (2024/2025):

zobrazit předchozí rok (2023/2024), další rok (2025/2026)

f-2 / Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí

Kinetické modelování Scrape-off Layer tokamaku ITER (2024)
Předběžní zájemci: Šimon Vrba
Školitel: David Tskhakaya, Ph.D. (ÚFP AV ČR)
Konzultant: Doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.

Zlepšení předpověďi kosmického počasí kombinací různých zdrojů dat a technik (2024)
Předběžní zájemci: Sheng Li
Školitel: Gilbert Pi, Ph.D.
Konzultant: Prof. RNDr. František Němec, Ph.D.

Elektronové plazmové vlny ve slunečním větru (2024)
Předběžní zájemci: Pavel Houfek
Školitel: Ing. Jan Souček, Ph.D. (ÚFA AV ČR)
Konzultant: Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Testování odolnosti materiálů vnitřních stěn inerciálních fúzních reaktorů: od účinku energetických fotonů po vysokorychlostní dopad úlomků terče (2024)
Předběžní zájemci: Jakub Bulička
Školitel: Ing. Libor Juha, CSc. (FzÚ AV ČR)
Konzultant: ing. Tomáš Burian, Ph.D. (FzÚ AV ČR), Doc. RNDr. Jan Wild, CSc.

Magnetohydrodynamická turbulence a její vývoj v heliosféře (2024)
Předběžní zájemci: Ilyas Abushzada
Školitel: Mgr. Alexander Pitňa, Ph.D.
Konzultant: Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.

Fotonické kvantové řízení laserem chlazeného plazmatu (2024)
Předběžní zájemci: Hudák Ivan
Školitel: Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.
Konzultant: RNDr. Petr Dohnal, Ph.D.

Detekce fotonů plazmatem chlazeným laserem (2024)
Školitel: Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.
Konzultant: RNDr. Petr Dohnal, Ph.D.

Vývoj rozdělovacích funkcí rychlostí iontů ve vnitřní heliosféře (2024)
Předběžní zájemci: Sruti Satyasmita
Školitel: Mgr. Tereza Ďurovcová, Ph.D.
Konzultant: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.

Experimenty elektronových srážek s molekulami v plynné fázi (2024)
Předběžní zájemci: Samrat Saha
Školitel: Pamir Nag, Ph.D. (ÚFCh JH AV ČR)
Konzultant: Doc. RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.

Elektromagnetické projevy atmosférických výbojů na Zemi a na Jupiteru (2024)
Předběžní zájemci: Rosická Kateřina
Školitel: Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Konzultant: Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.

f-5 / Fyzika povrchů a rozhraní

Vývoj elektrochemických senzorů na bázi oxidu ceru pro detekci látek znečišťujících životní prostředí (2024)
Školitel: Ing. Nataliya Tsud, Dr.
Konzultant: Alessandra Zanut, PhD (University of Padova)

Účinné anody s nízkým obsahem Pt pro palivové články s anionově vodivou membránou (2024)
Školitel: Mgr. Yurii Yakovlev, Ph.D.
Konzultant: Yevheniia Lobko, Ph.D.

Zkoumání naprašovaných tenkovrstvých elektrokatalyzátorů pro vznik kyslíku v alkalickém prostředí a vlivu jejich strukturních a elektronických vlastností na katalytický výkon (2024)
Školitel: RNDr. Peter Kúš, Ph.D.

Aniontově vodivé polymerní elektrolyty pro elektrochemické systémy (2024)
Školitel: Yevheniia Lobko, Ph.D.
Konzultant: Dr. Kateryna Fatyeyeva (University Rouene Normandie, France)