Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Nově vyhlášené disertační práce (2020/2021):

zobrazit předchozí rok (2019/2020), další rok (2021/2022)

f-2 / Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí

Diagnostika HiPIMS systémů pro depozici kovových tenkých vrstev (2020)
Předběžní zájemci: Turek Zdeněk
Školitel: Doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
Konzultant: Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.

Lidmi způsobené elektromagnetické vlny ve vnitřní magnetosféře Země (2020)
Školitel: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

Studium vzniku a zániku iontu OH– v molekulárních reakcích, experimentální astrochemie. (2020)
Školitel: Doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
Konzultant: RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.

Solar wind as a natural laboratory: structure, turbulence, and discontinuities (2020)
Školitel: Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Konzultant: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D., Mgr. Alexander Pitňa, Ph.D., Mgr. Ďurovcová Tereza

Space weather: Solar wind variations and their impact on magnetospheric dynamics (2020)
Školitel: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Konzultant: Doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr., Doc. RNDr. František Němec, Ph.D., Mgr. Goncharov Oleksandr, Ph.D.

Studium výskytu prachových zrn v naší sluneční soustavě pomocí přístrojů na měření elektrického pole (2020)
Školitel: RNDr. Jakub Vaverka, Ph.D.

Rekombinace astrofyzikálně relevantních iontů ve specifickém kvantovém stavu s elektrony (2020)
Školitel: RNDr. Petr Dohnal, Ph.D.

Vliv vnitřní excitace molekul na jejich reaktivitu v laboratorním a kosmickém prostředí (2020)
Školitel: RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.
Konzultant: Doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.

f-5 / Fyzika povrchů a rozhraní

Operando experimenty na modelových katalyzátorech (2020)
Školitel: Doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.
Konzultant: Mykhailo Vorokhta, Ph.D.RNDr. Peter Matvija, Ph.D.

Samoorganizovaný růst nanostruktur kov-oxid pro modelovou elektrokatalýzu (2020)
Předběžní zájemci: Pankaj Kumar Samal
Školitel: Doc. Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D. & Prof. Dr. Jörg Libuda, Ph.D., Friedrich Alexander University, Erlangen, Germany

Modifikované povrchy křemíku pro řízený růst organických nanostruktur. (2020)
Školitel: Doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.

Studium dopovaného oxidu wolframu pro použití v katalytických aplikacích (2020)
Školitel: Doc. RNDr. Karel Mašek, Dr.

Příprava a charakterizace dopovaného oxidu kobaltu (2020)
Školitel: Doc. RNDr. Karel Mašek, Dr.

Molekulární sítě stabilizované vodíkovými vazbami studované pomocí STM (2020)
Školitel: Doc. RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.

Vývoj elektrochemických senzorů na bázi ceru pro detekci bio molekul (2020)
Školitel: Ing. Nataliya Tsud, Dr.
Konzultant: Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D.

Degradace katalyzátorů palivových článků (2020)
Školitel: Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D.

Fyzikální a chemické vlastnosti povrchů perovskitů (2020)
Školitel: Mgr. Martin Setvín, Ph.D.

Jedu odolné katalyzátory s vysokým výkonem pro aplikace v palivových článcích (2020)
Školitel: Mgr. Yurii Yakovlev, Ph.D.

In situ/operando studium katalyzátorů pro aplikace v palivových článcích (2020)
Školitel: Mykhailo Vorokhta, Ph.D.

Modelové katalyzátory – elektronické a strukturní vlastnosti ve spojení s in situ elektrochemií (2020)
Školitel: RNDr. Kateřina Veltruská, CSc.
Konzultant: Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D.

Štúdium vplyvu chemického stavu, morfológie a hustoty defektov na aktivitu anódového katalyzátoru v elektrolyzére vody (2020)
Školitel: RNDr. Peter Kúš, Ph.D.

Studium modelových katalyzátorů pomocí vysokotlakého skenovacího tunelového mikroskopu (2020)
Školitel: RNDr. Peter Matvija, Ph.D.

Nové katodové katalyzátory pro palivové články s polymerní membránou (2020)
Školitel: Yevheniia Lobko, Ph.D.