Úvod do praktické fyziky – NOFY055

Mgr. Václav Římal, Ph.D.

Kroužek č. 15, úterý 14.50, učebna T8 (ostatní kroužky na nadřazené stránce)

Podmínky pro získání zápočtu

Náhradní a opravné testy

Software používaný v praktické části

Seznam užitečných a doporučených programů je na společné stránce. Zde pouze doplňuji následující:

Osnova a soubory ke stažení

V textových variantách přednášek na bílých A4 naleznete některé drobnosti navíc oproti PDF s původními prezentacemi.

Měření a chyba, platné číslice

Přednáška

Cvičení

Maximální chyba, třída přesnosti, fyzikální jednotky

Přednáška

Cvičení

Seminární úlohy

Náhodná proměnná

Přednáška

Cvičení

Rozdělení pravděpodobnosti diskrétní náhodné proměnné

Přednáška

Cvičení

Seminární úlohy

Binomické a Poissonovo rozdělení

Přednáška

Seminární úlohy

Spojitá náhodná proměnná

Přednáška

Seminární úlohy

Kovariance a korelace dvou náhodných proměnných

Přednáška

Cvičení

Seminární úlohy

Více náhodných proměnných

Přednáška

3. prosince 2019: 1. písemná práce

Centrální limitní věta, metoda přenosu chyb

Přednáška

Cvičení

Seminární úlohy

Odhad parametrů dle výsledků měření

Přednáška

Pomůcky (V. Chlan)

Seminární úloha

Cvičení v MATLABu

Metoda nejmenších čtverců

7. ledna 2020: 2. písemná práce

Přednáška

Cvičení v MATLABu


Starší materiály (prof. Čížek)

Poslední aktualizace 17. 1. 2020