Studijní materiály k přednáškám

  • Úvod do praktické fyziky NOFY055
  • prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.
    RNDr. Petr Hruška, Ph.D.
    RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D.
    Mgr. Václav Římal, Ph.D.
    doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.