Digitální spektrometr dob života pozitronůDetektorová část spektrometru

  • detektory: fotonásobiče Hamamatsu H3378 s BaF2 scintilátory
  • digitizer: Detektorové signály jsou vzorkovány v reálném čase ultra rychlými digitizéry Acqiris DC211 (8-bit, vzorkovací frekvence 4 GHz)


Digitizéry

Úplný popis digitálního spektrometru je možné najít v následujících článcích:


Digitální spektrometr s kryostatem pro měření při nízkých teplotách