Skupina pozitronové anihilace na MFF UK

V naší skupině se zabýváme výzkumem pevných látek pomocí pozitronové anihilační spektroskopie (PAS).

Studium pevných látek pomocí PAS zahrnuje např.

  • charakterizaci defektů na atomární úrovni
  • výzkum nerovnovážných defektů vytvořených ozářením nebo plastickou deformací
  • studium interakce mezi defekty a interakce defektů a příměsí
  • charakterizace teplotní stability defektů a výzkum zotavení defektů s rostoucí teplotou
  • výzkum vodíkem indukovaných defektů
  • charakterizace volných objemů v polymerech

V naší skupině se zabýváme také metodologickým vývojem PAS , především se jedná o použití digitálních technik pro velmi přesné měření dob života pozitronů a dopplerovského rozšíření anihilačního záření.

Naše laboratoř je vybavena nejmodernějšími PAS spektrometry s excelentními parametry: