Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_324

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
zadani:u_324 [ 3.09.2013 10:09]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
zadani:u_324 [26.08.2014 15:24] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 8: Řádek 8:
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  * **Určení indexu lomu kapalin** +    ​- Určete indexy lomu dvou přiložených kapalin z posunu bodu dopadu ​paprsku ​na dně kyvety. 
-    ​- Určete indexy lomu přiložených kapalin z posunu bodu dopadu na dně kyvety. +    - Určete ​index lomu jedné z přiložených kapalin proměřením závislosti úhlu lomu na úhlu      dopadu. ​     Porovnejte přesnosti měření ​v úkolech 1. a 2..
-    - Určete ​indexy ​lomu přiložených kapalin proměřením závislosti úhlu lomu na úhlu      dopadu. ​     Porovnejte přesnosti ​obou měření. +
-  * **Určení indexu lomu skel**+
     - Určete index lomu skleněného půlválce proměřením závislosti úhlu lomu na úhlu      dopadu. Stanovte přesnost měření.     - Určete index lomu skleněného půlválce proměřením závislosti úhlu lomu na úhlu      dopadu. Stanovte přesnost měření.
-    - Určete experimentálně a výpočtem mezní úhel. Stanovte přesnost měření.+    - Určete experimentálně a výpočtem mezní úhel skleněného půlválce. Stanovte přesnost měření.
     - V uspořádání pro měření mezního úhlu popište, jak se mění intenzita paprsku odraženého vůči lomenému na rozhraní sklo-vzduch při změně úhlu dopadu. ​     - V uspořádání pro měření mezního úhlu popište, jak se mění intenzita paprsku odraženého vůči lomenému na rozhraní sklo-vzduch při změně úhlu dopadu. ​
  
  
  
-===== Základní vztahy a klíčová slova =====+** Základní vztahy a klíčová slova: **
  
-Absolutní ​a relativní index lomu, zákony odrazu a lomu+absolutní ​a relativní index lomu, zákony odrazu a lomu
 světla na rozhraní dvou opticky různých prostředí,​ úplný světla na rozhraní dvou opticky různých prostředí,​ úplný
-odraz a mezný úhel [1],[2],[3]+odraz a mezný úhel 
 + 
 +/* 
 +**[[:​zadani:​pokyny:​mereni_u324|Pokyny k měření dříve]]** 
 +*/ 
 + 
 +**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_u324.pdf|Pokyny k měření}}**
  
-**[[:​zadani:​pokyny:​mereni_u324|Pokyny k měření]]** 
  
  
zadani/u_324.1378195781.txt.gz · Poslední úprava: 8.11.2013 10:53 (upraveno mimo DokuWiki)