Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:s218

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:s218 [20.03.2021 12:08]
Gabriel Petr RNDr. Ph.D.
zadani:s218 [10.11.2021 14:30] (aktuální)
Gabriel Petr RNDr. Ph.D. [Pracovní úkol]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== (S18) Simulace přechodových jevů v RLC obvodu ====== ====== (S18) Simulace přechodových jevů v RLC obvodu ======
 +
 +Úloha se vypracovává z domova. Úlohu si může zapsat student po změření minimálně 4 prezenčních úloh po dohodě s vedoucím praktika. Před vypracováním úlohy se doporučuje absolvovat v praktiku úlohu č.18 - Přechodové jevy v RLC obvodu (není podmínkou). Vypracování úlohy není ani po zápisu závazné. Zápis se nepočítá do počtu povolených zápisů k prezenčnímu měření. Termín pro odevzdání protokolu je 22.12.2021.
 +
 {{:​zadani:​texty:​txt_218.pdf|Studijní text}} {{:​zadani:​texty:​txt_218.pdf|Studijní text}}
  
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  -  ​V~simulátoru elektronických obvodů sestavte sériový RLC obvod podle obr.~1 ve studijním textu k úloze. Schéma sestaveného obvodu exportujte ze simulátoru a vložte do referátu. +1. V~simulátoru elektronických obvodů sestavte sériový RLC obvod podle obr.~1 ve studijním textu k úloze. Schéma sestaveného obvodu exportujte ze simulátoru a vložte do referátu. 
-  ​- ​Simulujte průběh napětí na odporu //R// při vypnutí nebo zapnutí napájecího napětí pro RLC obvod v periodickém stavu pro pět hodnot kapacity C z intervalu (//​C//​~=~0,​1~-~10 μF, //​R//​~=~20~Ω,​ //​L//​~=~0,​35 H). Vyneste graf závislosti doby kmitu //T// na velikosti zařazené kapacity //C//. Srovnejte doby kmitu //T// s~teoretickými hodnotami. Jeden výsledný průběh napětí fitujte teoretickou závislostí a získané parametry fitu porovnejte s teoretickými hodnotami. + 
-  ​- ​Simulujte průběh napětí na odporu //R// v~RLC obvodu v~mezně aperiodickém stavu při vypnutí napájecího napětí a stanovte hodnoty aperiodizačních odporů pro pět hodnot kapacit zařazeného kondenzátoru v~intervalu //​C//​~=~0,​1~-~10~μF (indukčnost cívky //​L//​~=~0,​35~H). Vyneste graf závislosti aperiodizačního odporu na velikosti zařazené kapacity //C//. Získané aperiodizační odpory porovnejte s~teoretickými. ​+2. Simulujte průběh napětí na odporu //R// při vypnutí nebo zapnutí napájecího napětí pro RLC obvod v periodickém stavu pro pět hodnot kapacity C z intervalu (//​C//​~=~0,​1~-~10 μF, //​R//​~=~20~Ω,​ //​L//​~=~0,​35 H). Vyneste graf závislosti doby kmitu //T// na velikosti zařazené kapacity //C//. Srovnejte doby kmitu //T// s~teoretickými hodnotami. Jeden výsledný průběh napětí fitujte teoretickou závislostí a získané parametry fitu porovnejte s teoretickými hodnotami. 
 + 
 +3. Simulujte průběh napětí na odporu //R// v~RLC obvodu v~mezně aperiodickém stavu při vypnutí napájecího napětí a stanovte hodnoty aperiodizačních odporů pro pět hodnot kapacit zařazeného kondenzátoru v~intervalu //​C//​~=~0,​1~-~10~μF (indukčnost cívky //​L//​~=~0,​35~H). Vyneste graf závislosti aperiodizačního odporu na velikosti zařazené kapacity //C//. Získané aperiodizační odpory porovnejte s~teoretickými. ​ 
 + 
 +** Rozšířená verze úlohy pro uznání za dvě úlohy: **  
 + 
 +4. Jeden výsledný průběh napětí v mezním aperiodickém stavu získaný v bodu 3 fitujte teoretickou závislostí a získané parametry fitu porovnejte s teoretickými hodnotami.  
 + 
 +5. V simulátoru elektronických obvodů sestavte sériový RC obvod podle obr. 2 ve studijním textu. Schéma sestaveného obvodu exportujte ze simulátoru a vložte do referátu.  
 + 
 +6. Simulujte průběh napětí na kondenzátoru při vypnutí napětí. Simulace provádějte pro jednu hodnotu C a pět hodnot R a naopak, pro jednu hodnotu R a pět hodnot C. Z průběhu napětí vyhodnoťte relaxační dobu obvodu. Zobrazte graficky jeden průběh napětí s proloženou teoretickou křivkou. Závislost relaxační doby sériového obvodu RC na velikosti odporu a na velikosti kapacity v obvodu vyneste do grafu a porovnejte s teoretickými hodnotami. 
 + 
  
 ** Základní vztahy a klíčová slova: ** ** Základní vztahy a klíčová slova: **
Řádek 12: Řádek 27:
 Simulace elektronických obvodů, RLC obvod, přechodový jev, aperiodizační odpor, relaxační doba Simulace elektronických obvodů, RLC obvod, přechodový jev, aperiodizační odpor, relaxační doba
  
-{{:​zadani:​pokyny:​mereniS_218.pdf|Pokyny k měření}}+{{:​zadani:​pokyny:​mereniS_218-rozsirenaverze.pdf|Pokyny k měření}}
  
  
zadani/s218.1616238528.txt.gz · Poslední úprava: 20.03.2021 12:08 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.