Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:s218

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

zadani:s218 [20.03.2021 12:08]
Gabriel Petr RNDr. Ph.D. vytvořeno
zadani:s218 [20.03.2021 12:08] (aktuální)
Gabriel Petr RNDr. Ph.D.
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== (S18) Simulace přechodových jevů v RLC obvodu ====== ====== (S18) Simulace přechodových jevů v RLC obvodu ======
 {{:​zadani:​texty:​txt_218.pdf|Studijní text}} {{:​zadani:​texty:​txt_218.pdf|Studijní text}}
 +
 +===== Pracovní úkol =====
 +
 +  -  V~simulátoru elektronických obvodů sestavte sériový RLC obvod podle obr.~1 ve studijním textu k úloze. Schéma sestaveného obvodu exportujte ze simulátoru a vložte do referátu.
 +  - Simulujte průběh napětí na odporu //R// při vypnutí nebo zapnutí napájecího napětí pro RLC obvod v periodickém stavu pro pět hodnot kapacity C z intervalu (//​C//​~=~0,​1~-~10 μF, //​R//​~=~20~Ω,​ //​L//​~=~0,​35 H). Vyneste graf závislosti doby kmitu //T// na velikosti zařazené kapacity //C//. Srovnejte doby kmitu //T// s~teoretickými hodnotami. Jeden výsledný průběh napětí fitujte teoretickou závislostí a získané parametry fitu porovnejte s teoretickými hodnotami.
 +  - Simulujte průběh napětí na odporu //R// v~RLC obvodu v~mezně aperiodickém stavu při vypnutí napájecího napětí a stanovte hodnoty aperiodizačních odporů pro pět hodnot kapacit zařazeného kondenzátoru v~intervalu //​C//​~=~0,​1~-~10~μF (indukčnost cívky //​L//​~=~0,​35~H). Vyneste graf závislosti aperiodizačního odporu na velikosti zařazené kapacity //C//. Získané aperiodizační odpory porovnejte s~teoretickými. ​
 +
 +** Základní vztahy a klíčová slova: **
 +
 +Simulace elektronických obvodů, RLC obvod, přechodový jev, aperiodizační odpor, relaxační doba
 +
 +{{:​zadani:​pokyny:​mereniS_218.pdf|Pokyny k měření}}
 +
  
zadani/s218.txt · Poslední úprava: 20.03.2021 12:08 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.