Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:d330

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:d330 [29.01.2021 11:06]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:d330 [26.02.2021 10:43]
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 10: Řádek 10:
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  - Změřte tloušťku tenké vrstvy ve dvou různých místech. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná.  +  - Vyhodnocením fotografií ​Newtonových interferenčních kroužků ​stanovte ​oba poloměry křivosti u dvou vybraných čoček. ​  
-  - Pomocí ​Newtonových interferenčních kroužků ​změřte ​oba poloměry křivosti u dvou vybraných čoček. ​Chybu v určení poloměru křivosti stanovte z vhodně použité lineární regrese. ​ +  - Ze změřených poloměrů křivosti ​čoček ​určete jejich optickou mohutnost. Index lomu materiálu čoček je 1,523.
-  - Kontrolu vámi provedené kalibrace stupnice okuláru proveďte metodou postupných měření a zpracujte lineární regresí. +
-  - Výsledky měření v bodě 2 porovnejte s optickou mohutností ​čoček ​změřenou pomocí fokometru. Index lomu materiálu ​měřených ​čoček je 1,523. +
- +
-//** Poznámka: ** +
-Pro zájemce, kteří naměřili či chtějí naměřit úlohu č. 30, nabízíme v rámci  +
-další úlohy možnost vyhodnotit poloměry křivosti čoček z digitálního +
-záznamu Newtonových kroužků. V případě zájmu se obraťte nejprve emailem na doc. Pavla +
-Kudrnu ([[http://​www.mff.cuni.cz/​Pavel.Kudrna|doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.]]).//+
  
  
Řádek 29: Řádek 21:
 proužky stejné tloušťky, kroužky stejného sklonu proužky stejné tloušťky, kroužky stejného sklonu
  
-**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_330.pdf|Pokyny k měření}}** ​+**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_D330.pdf|Pokyny k měření}}** ​
  
 +/*
 **{{:​zadani:​pokyny:​fokometr.pdf|Fokometr}}** (Návod k ovládání je vytištěn u úlohy.) **{{:​zadani:​pokyny:​fokometr.pdf|Fokometr}}** (Návod k ovládání je vytištěn u úlohy.)
 +*/
  
-**{{:​zadani:​pokyny:​30 verze 20200317.pdf|Pokyny ke zpracování alternativní verze úlohy}} , {{:​zadani:​pokyny:​Newtonovy kroužky - fit.pdf|Newtonovy kroužky - fit}}** ​+**{{:​zadani:​pokyny:​Newtonovy kroužky - fit.pdf|Newtonovy kroužky - fit}}** ​
  
 +**{{:​zadani:​foto:​foto_D330.pdf|Fotodokumentace k úloze}}**
  
  
  
zadani/d330.txt · Poslední úprava: 26.02.2021 10:43 autor: Kudrnová Hana Mgr.