Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:d206

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
zadani:d206 [11.11.2020 16:18]
Kudrnová Hana Mgr. vytvořeno
zadani:d206 [ 8.03.2021 17:31]
Gabriel Petr RNDr. Ph.D. [Pokyny k měření]
Řádek 15: Řádek 15:
   -  Změřte účiník sériového a paralelního zapojení rezistoru ​ a kondenzátoru pro kapacity v intervalu C = 1-10 μF a spočtěte fázový posuv. Výsledky zpracujte graficky. Z naměřených hodnot stanovte odpor rezistoru a porovnejte ho s hodnotou přímo naměřenou digitálním multimetrem. Určete chyby  měření a rozhodněte,​ které z obou zapojení je v daném případě ​ vhodnější pro stanovení odporu.   -  Změřte účiník sériového a paralelního zapojení rezistoru ​ a kondenzátoru pro kapacity v intervalu C = 1-10 μF a spočtěte fázový posuv. Výsledky zpracujte graficky. Z naměřených hodnot stanovte odpor rezistoru a porovnejte ho s hodnotou přímo naměřenou digitálním multimetrem. Určete chyby  měření a rozhodněte,​ které z obou zapojení je v daném případě ​ vhodnější pro stanovení odporu.
   -  Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity ​ zařazené do sériového RLC obvodu pro kapacity do 10 μF . Výsledky zpracujte graficky, v závislosti na  zařazené kapacitě vyneste účiník, fázový posuv napětí vůči ​ proudu a výkon.   -  Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity ​ zařazené do sériového RLC obvodu pro kapacity do 10 μF . Výsledky zpracujte graficky, v závislosti na  zařazené kapacitě vyneste účiník, fázový posuv napětí vůči ​ proudu a výkon.
-  -  V průběhu měření seriového RC obvodu připojte na kondenzátor digitální osciloskop Tektronix a pozorujte změnu fáze napětí na kondenzátoru vzhledem k průběhu napětí zdroje v závislosti na velikosti nastavené kapacity v intervalu 1 – 10 μF. Popište kvalitativně pozorované jevy a vysvětlete je. Stručný popis ovládání a schema připojení osciloskopu je přiloženo u úlohy.+ 
  
  
Řádek 21: Řádek 21:
 ===== Pokyny k měření ===== ===== Pokyny k měření =====
  
-  ​- Úkol 1 proměřte analogovým wattmetrem i digitálním wattmetrem HM-8115-2. +  - Úkoly měřte pouze digitálním wattmetrem HM-8115-2. 
-  ​- Úkoly ​4-5 měřte pouze digitálním wattmetrem HM-8115-2. + 
-  - V úkolu 5 proměřujte pečlivě (cca po 0,1 μF nebo 0,2 μF ) interval 0 až 2 μF. +**{{:zadani:​foto:​foto_206.pdf|Fotodokumentace k úloze}}** 
-  - Před připojením osciloskopu stáhněte napětí zdroje na nulu. +
-  - Pro pozorování na osciloskopu nastavte zdroj tak, aby na výstupu wattmetru (je indikováno na jeho displeji) nebylo více 50 V. +
-  - Dbejte na to, aby zemnící póly BNC konektorů označené na obrázku vnějším kruhem byly na stejném potenciálu. +
-**Pozor:** Na uzemňovací kontakt **nesmí** být přivedeno napětí **!!!**+
  
zadani/d206.txt · Poslední úprava: 8.03.2021 17:31 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.