Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af323

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:af323 [ 4.09.2013 13:53]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:af323 [27.01.2020 15:17] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr. [Pracovní úkol]
Řádek 6: Řádek 6:
  
  
-{{:​zadani:​texty:​txt_323.pdf|Studijní text}}+{{:​zadani:​texty:​txt_323.pdf|Studijní text}} ​(stejný pro úlohy 11, 12, 23 a 29)
  
  
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  -  ​Ověřte platnost Malusova zákona. Směr "snadného průchodu"​ světla ​polarizátory ​  ​stanovte pomocí známé polarizace světla odraženého ​pod Brewsterovým úhlem (použijte ​  např. ​zasklenou fotografii ​ipravenou ​u úlohy).+  -  ​Stanovte "směr snadného průchodu" ​všech polarizátorů,​ které budete v úloze používat. Použijte odraz světla pod Brewsterovým úhlem ​na rozhraní vzduch-sklo ​(např. ​pomocí lampičky a zasklené fotografie ​ipravené ​u úlohy)
 +  - Ověřte platnost Malusova zákona.
   -  Proměřte jednu z následujících úloh:   -  Proměřte jednu z následujících úloh:
-     ​- ​ závislost intenzity světla na úhlu pootočení ​    ​polarizátoru,​ který je umístěn mezi dvěma dalšími polarizátory,​+     ​- ​ závislost intenzity světla na úhlu pootočení polarizátoru,​ který je umístěn mezi dvěma dalšími polarizátory,​
      ​- ​ stupeň polarizace světla, vzniklého lomem,      ​- ​ stupeň polarizace světla, vzniklého lomem,
-     ​- ​ kruhově a elipticky polarizované světlo ​    ​(zpracujte do polárního grafu) +     ​- ​ kruhově a elipticky polarizované světlo (zpracujte do polárního grafu). 
-  -  Pozorujte ​popište dva z následujících efektů: +  -  Pozorujtepopište ​a vysvětlete ​dva z následujících efektů: 
-     ​- ​ polarizaci odrazem, +     ​- ​ polarizaci odrazem ​pro různé úhly dopadu
-     ​- ​ indukovanou anizotropii,​ +     ​-  ​/*indukovanou anizotropii*/změnu polarizace při mechanickém namáhání
-     ​- ​ barevné efekty ve fázových destičkách,​+     ​- ​ barevné efekty ​/*ve fázových destičkách*/ v polarizovaném světle,
      ​- ​ polarizaci rozptylem.      ​- ​ polarizaci rozptylem.
  
zadani/af323.1378295639.txt.gz · Poslední úprava: 4.09.2013 13:53 autor: Kudrnová Hana Mgr.