Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af319

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
zadani:af319 [ 1.09.2013 21:26]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
zadani:af319 [ 7.02.2018 14:50] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 6: Řádek 6:
  
  
-{{:​zadani:​texty:​txt_341.pdf|Studijní text}} ​+{{:​zadani:​texty:​txt_341.pdf|Studijní text}} ​(stejný pro úlohy 8, 19, 20, 25 a 30)
  
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  - Změřte závislost indexu lomu vzduchu na tlaku //n(p)//. +  - Změřte závislost indexu lomu vzduchu na tlaku //n(p)//. Celé měření zopakujte nejméně třikrát
-  - Závislost //n(p)// zpracujte graficky. ​Vyneste také závislost závislost vlnové délky sodíkové ​čáry na indexu lomu vzduchu //&​lambda;​(n)//​.  Proveďte lineární regresi závislosti //n(p)//, stanovte chybu parametrů získaných lineární regresí.+  - Závislost //n(p)// zpracujte graficky ​již v praktikuGraf je povinnou součástí zápisu z měření. 
 +  Proveďte lineární regresi závislosti //n(p)//, stanovte chybu parametrů získaných lineární regresí
 +  - Sestrojte graf závislosti vlnové délky sodíkové čáry na indexu lomu vzduchu //λ(n)//.
  
  
Řádek 21: Řádek 23:
  
 **{{:​zadani:​pokyny:​mereni_319.pdf|Pokyny k měření}}** ​ **{{:​zadani:​pokyny:​mereni_319.pdf|Pokyny k měření}}** ​
- 
- 
  
  
zadani/af319.1378063615.txt.gz · Poslední úprava: 4.09.2013 14:21 (upraveno mimo DokuWiki)