Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af310

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
zadani:af310 [27.05.2015 10:51]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:af310 [31.01.2018 11:15] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 12: Řádek 12:
  
   - Vyneste do grafu disperzní relaci (spojitou závislost indexu lomu na vlnové délce) měřicího hranolu GoF3 pomocí údajů v tabulce 1.2.2. ​   - Vyneste do grafu disperzní relaci (spojitou závislost indexu lomu na vlnové délce) měřicího hranolu GoF3 pomocí údajů v tabulce 1.2.2. ​
-  - Stanovte disperzní relaci optického skla, jeho střední disperzi, relativní střední disperzi a Abbeovo číslo. Podle přiloženého výpisu z katalogu optických skel proveďte identifikaci měřeného vzorku. Disperzní relaci vyneste do grafu. ​+  - Stanovte disperzní relaci ​vybraného ​optického skla, jeho střední disperzi, relativní střední disperzi a Abbeovo číslo. Podle přiloženého výpisu z katalogu optických skel proveďte identifikaci měřeného vzorku. Disperzní relaci vyneste do grafu. ​
   - Stanovte teplotní závislost indexu lomu pro zadanou kapalinu pro tři různé vlnové délky v teplotním intervalu 20°C – 50°C . Zpracujte naměřené závislosti do grafu. ​   - Stanovte teplotní závislost indexu lomu pro zadanou kapalinu pro tři různé vlnové délky v teplotním intervalu 20°C – 50°C . Zpracujte naměřené závislosti do grafu. ​
   - Spočtěte chybu nepřímého měření indexů lomu pevných látek i kapalin a to obecně i numericky. V úkolu 2. spočtěte chybu nepřímého měření střední disperze, relativní střední disperze a Abbeova čísla. ​   - Spočtěte chybu nepřímého měření indexů lomu pevných látek i kapalin a to obecně i numericky. V úkolu 2. spočtěte chybu nepřímého měření střední disperze, relativní střední disperze a Abbeova čísla. ​
zadani/af310.1432716690.txt.gz · Poslední úprava: 27.05.2015 10:51 autor: Kudrnová Hana Mgr.