Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af308

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:af308 [ 4.07.2014 11:39]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:af308 [10.07.2017 11:42] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 6: Řádek 6:
  
  
-{{:​zadani:​texty:​txt_341.pdf|Studijní text}}+{{:​zadani:​texty:​txt_341.pdf|Studijní text}} ​(stejný pro úlohy 8, 19, 20, 25 a 30)
  
  
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  -  Změřte vlnovou délku ​zelené čáry ​spektra ​rtuti Michelsonovým interferometrem. Diskutujte vliv zadaného ​evodního koeficientu pro posuv zrcadla u Michelsonova interferometru ​na systematickou chybu vlnové délky a hledejte jeho vhodnější velikost+  - S použitím ​zelené čáry rtuti okalibrujte pákový ​evod Michelsonova interferometru. Měřte od polohy mikrometru 15 mm směrem k vyšším hodnotám
-  -     Změřte vlnovou délku He–Ne laseru.  +  - Michelsonovým interferometrem změřte vlnovou délku He–Ne laseru. ​/​*NEVIDITELNÉ: ​ - Fabryho – Perotovým interferometrem změřte vzdálenost spektrálních čar sodíkového dubletu.KONEC NEVIDITELNÉHO*/  ​ 
-  -  Všechna měření proveďte metodou postupných měření a zpracujte lineární regresí. ​Stanovte chybu vlnových délek získaných lineární regresí.  +  - Všechna měření proveďte metodou postupných měření a~zpracujte lineární regresí. ​
  
  
Řádek 22: Řádek 21:
 intenzita světla, koherentní svazky, skládání světelných paprsků, fázový a dráhový rozdíl, intenzita světla, koherentní svazky, skládání světelných paprsků, fázový a dráhový rozdíl,
 interference v rovnoběžných svazcích, interference ve sbíhavých svazcích, interference na interference v rovnoběžných svazcích, interference ve sbíhavých svazcích, interference na
-tenkých vrstvách, proužky stejné tloušťky, ​proužky stejného sklonu+tenkých vrstvách, proužky stejné tloušťky, ​kroužky stejného sklonu
  
 **{{:​zadani:​pokyny:​mereni_308.pdf|Pokyny k měření}}** ​ **{{:​zadani:​pokyny:​mereni_308.pdf|Pokyny k měření}}** ​
zadani/af308.1404466746.txt.gz · Poslední úprava: 4.07.2014 11:39 autor: Kudrnová Hana Mgr.