Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af110

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
zadani:af110 [ 1.09.2013 21:26]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
zadani:af110 [ 2.12.2013 08:44]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.
Řádek 9: Řádek 9:
  
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
 +{{ :​zadani:​p1_x.jpg?​200|Kundtova trubice}}
   - Určete rychlost šíření podélných zvukových vln v~mosazné tyči metodou Kundtovy trubice. Z~naměřené rychlosti zvuku stanovte modul pružnosti v~tahu //E// materiálu tyče.   - Určete rychlost šíření podélných zvukových vln v~mosazné tyči metodou Kundtovy trubice. Z~naměřené rychlosti zvuku stanovte modul pružnosti v~tahu //E// materiálu tyče.
   - Změřte rychlost zvuku ve vzduchu pomocí uzavřeného resonátoru. Výsledky měření zpracujte metodou linární regrese a~graficky znázorněte.   - Změřte rychlost zvuku ve vzduchu pomocí uzavřeného resonátoru. Výsledky měření zpracujte metodou linární regrese a~graficky znázorněte.
Řádek 21: Řádek 21:
 ===== Pokyny k měření ===== ===== Pokyny k měření =====
  
-  - Odhadněte, jaká bude nejnižší rezonanční frekvence uzavřeného rezonátoru délky 0,8~m naplněného vzduchem. Tento odhad vám bude sloužit k nastavení vhodného frekvenčního rozsahu RC generátoru při měření a ke kontrole, zda byla výměna plynu v rezonátoru řádně provedena.+  - Odhadněte, jaká bude nejnižší rezonanční frekvence uzavřeného rezonátoru délky 0,75~m naplněného vzduchem. Tento odhad vám bude sloužit k nastavení vhodného frekvenčního rozsahu RC generátoru při měření a ke kontrole, zda byla výměna plynu v rezonátoru řádně provedena.
   - Proveďte měření při konstantní délce rezonátoru i konstantní frekvenci zdroje. ​   - Proveďte měření při konstantní délce rezonátoru i konstantní frekvenci zdroje. ​
  
zadani/af110.txt · Poslední úprava: 18.09.2014 13:01 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.