Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af103

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:af103 [ 2.12.2013 08:42]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.
zadani:af103 [18.09.2014 13:19] (aktuální)
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Pokyny k měření]
Řádek 12: Řádek 12:
  
   - Pro  dvě  vodorovné trubice ​ s~různými ​ poloměry kruhového průřezu, které jsou  opatřeny manometry, naměřte závislost objemového ​ průtoku //​Q<​sub>​v</​sub>// ​ na úbytku ​ statického tlaku  //Δp// na vyšetřované délce trubice //l// ve směru proudění.   - Pro  dvě  vodorovné trubice ​ s~různými ​ poloměry kruhového průřezu, které jsou  opatřeny manometry, naměřte závislost objemového ​ průtoku //​Q<​sub>​v</​sub>// ​ na úbytku ​ statického tlaku  //Δp// na vyšetřované délce trubice //l// ve směru proudění.
-  - Sestrojte grafy  závislosti // Q<​sub>​v</​sub>​ = Q<​sub>​v</​sub>​(p)//​. Do grafu  zakreslete ​ teoretický průběh této  závislosti ​ plynoucí z~Poiseuillovy rovnice+  - Sestrojte grafy  závislosti // Q<​sub>​v</​sub>​ = Q<​sub>​v</​sub>​(Δp)//. Do grafu  zakreslete ​ teoretický průběh této  závislosti ​ plynoucí z~Poiseuillovy rovnice.
-  - Ze směrnice závislosti // Q<​sub>​v</​sub>​ = Q<​sub>​v</​sub>​(p)// ​ v~oblasti laminárního proudění určete poloměr trubice.+
  
  
Řádek 27: Řádek 26:
  
  
-  -  Vysvětlete,​ proč u~některých trubic kolísala během měření výška vodního sloupce v~manometru.  Odhadněte maximální změnu (//Δh/h//) během jednoho měření~v~%.+  -  Vysvětlete,​ proč u~některých trubic kolísala během měření výška vodního sloupce v~manometru.
   -  V~oblasti laminárního proudění změřte dostatečný počet experimentálních bodů.   -  V~oblasti laminárního proudění změřte dostatečný počet experimentálních bodů.
   -  Závislost // Q<​sub>​v</​sub>​ = Q<​sub>​v</​sub>​(p)//​ vyneste pro obě měřené trubice do jednoho grafu.   -  Závislost // Q<​sub>​v</​sub>​ = Q<​sub>​v</​sub>​(p)//​ vyneste pro obě měřené trubice do jednoho grafu.
zadani/af103.1385970123.txt.gz · Poslední úprava: 2.12.2013 08:42 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.