Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af102

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:af102 [ 2.12.2013 08:40]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.
zadani:af102 [25.09.2014 09:33]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Pokyny k měření]
Řádek 11: Řádek 11:
  
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
-{{ :​zadani:​pc010919.jpg?​200|Mechancký ​oscilátor}}+{{ :​zadani:​pc010919.jpg?​200|Mechanciký ​oscilátor}}
  
   - Změřte tuhost~//​k//​ dvou pružin metodou statickou.   - Změřte tuhost~//​k//​ dvou pružin metodou statickou.
Řádek 30: Řádek 30:
  
  
 +  - Pružiny charakterizujte hmotností a rozměrem (např. délkou).
   - Věnujte pozornost vhodnému výběru intervalu zatížení pro jednotlivé pružiny. Promyslete si, s~jakou přesností je vhodné pro účely této úlohy změřit hmotnost použitých závaží.   - Věnujte pozornost vhodnému výběru intervalu zatížení pro jednotlivé pružiny. Promyslete si, s~jakou přesností je vhodné pro účely této úlohy změřit hmotnost použitých závaží.
-  - Pružiny charakterizujte hmotností a rozměry. 
   - Stejný typ závislosti měřený pro různé parametry vyneste do jednoho grafu.   - Stejný typ závislosti měřený pro různé parametry vyneste do jednoho grafu.
  
zadani/af102.txt · Poslední úprava: 25.09.2014 09:33 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.