Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af102

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
zadani:af102 [ 1.09.2013 21:26]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
zadani:af102 [25.09.2014 09:33]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Pokyny k měření]
Řádek 11: Řádek 11:
  
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
 +{{ :​zadani:​pc010919.jpg?​200|Mechanciký oscilátor}}
  
-  -  Změřte tuhost //k//~dvou pružin metodou statickou.+  - Změřte tuhost~//k// dvou pružin metodou statickou.
   - Sestrojte graf závislosti prodloužení pružiny na působící síle //​y//​~=~//​y//​(//​F//​)   - Sestrojte graf závislosti prodloužení pružiny na působící síle //​y//​~=~//​y//​(//​F//​)
-  - Změřte tuhost //k//~dvou pružin metodou dynamickou. +  - Změřte tuhost~//k// dvou pružin metodou dynamickou. 
-  - Z~doby kmitu tělesa známé hmotnosti a~výchylky pružiny po zavěšení tohoto tělesa určete místní tíhové zrychlení //g//.+  - Z~doby kmitu tělesa známé hmotnosti a výchylky pružiny po zavěšení tohoto tělesa určete místní tíhové zrychlení //g//.
   -  Sestrojte grafy závislosti:​ {{102eq03.gif}}   -  Sestrojte grafy závislosti:​ {{102eq03.gif}}
   - Při zpracování použijte lineární regresi.   - Při zpracování použijte lineární regresi.
Řádek 29: Řádek 30:
  
  
 +  - Pružiny charakterizujte hmotností a rozměrem (např. délkou).
   - Věnujte pozornost vhodnému výběru intervalu zatížení pro jednotlivé pružiny. Promyslete si, s~jakou přesností je vhodné pro účely této úlohy změřit hmotnost použitých závaží.   - Věnujte pozornost vhodnému výběru intervalu zatížení pro jednotlivé pružiny. Promyslete si, s~jakou přesností je vhodné pro účely této úlohy změřit hmotnost použitých závaží.
   - Stejný typ závislosti měřený pro různé parametry vyneste do jednoho grafu.   - Stejný typ závislosti měřený pro různé parametry vyneste do jednoho grafu.
zadani/af102.txt · Poslední úprava: 25.09.2014 09:33 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.