Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:423

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
zadani:423 [ 2.09.2013 11:49]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
zadani:423 [14.12.2014 19:30] (aktuální)
Hanzal Vojtěch RNDr. [Pracovní úkol]
Řádek 12: Řádek 12:
  
   - Pootáčením baňky nastavte elektronový paprsek kolmo k magnetickému poli. Přitom si všímejte, že pokud není elektronový paprsek přesně kolmý k magnetickému poli, tvoří jeho dráha v experimentálním prostoru šroubovici s konstantním stoupáním.   - Pootáčením baňky nastavte elektronový paprsek kolmo k magnetickému poli. Přitom si všímejte, že pokud není elektronový paprsek přesně kolmý k magnetickému poli, tvoří jeho dráha v experimentálním prostoru šroubovici s konstantním stoupáním.
-  - Pro celkové urychlovací napětí //​U<​sub>​c</​sub>//​ elektronového svazku v rozmezí od 100 do 350~V určete magnetizační proudy //​I<​sub>​m</​sub>//​ potřebné k tomu, aby byl průměr kruhové dráhy svazku 40, 60, 80 a 100~mm. Vhodnou volbou dílčích ​urychlující ​napětí //​U<​sub>​1</​sub>//​ a //​U<​sub>​2</​sub>//​ docilujte co nejlepší fokusaci pozorovaného elektronového svazku. Pro každý průměr dráhy naměřte alespoň 10 hodnot. +  - Pro celkové urychlovací napětí ​**//​U<​sub>​c</​sub>//​** elektronového svazku v rozmezí od 150 do 350~V určete magnetizační proudy ​**//​I<​sub>​m</​sub>//​** potřebné k tomu, aby byl průměr kruhové dráhy svazku 40, 60, 80 a 100~mm. Vhodnou volbou dílčích ​urychlujících ​napětí ​**//​U<​sub>​1</​sub>//​** **//​U<​sub>​2</​sub>//​** docilujte co nejlepší fokusaci pozorovaného elektronového svazku. Pro každý průměr dráhy naměřte alespoň 10 hodnot. 
-  - Sestrojte graf závislostí //​U<​sub>​c</​sub>//​ na druhé mocnině //​I<​sub>​m</​sub>//​ pro jednotlivé průměry dráhy svazku. Regresí určete měrný náboj elektronu pro každý průměr dráhy. Diskutujte vliv průměru dráhy svazku na chybu určení //​e/​m<​sub>​e</​sub>//​ s přihlédnutím k nejistotě jejího určení.+  - Sestrojte graf závislostí ​**//​U<​sub>​c</​sub>//​** na druhé mocnině ​**//​I<​sub>​m</​sub>//​** pro jednotlivé průměry dráhy svazku. Regresí určete měrný náboj elektronu pro každý průměr dráhy. Diskutujte vliv průměru dráhy svazku na chybu určení ​**//​e/​m<​sub>​e</​sub>//​** s přihlédnutím k nejistotě jejího určení.
  
  
zadani/423.1378115358.txt.gz · Poslední úprava: 3.10.2013 17:08 (upraveno mimo DokuWiki)