Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:420

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
zadani:420 [ 2.09.2013 12:01]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
zadani:420 [29.11.2020 22:16] (aktuální)
Hanzal Vojtěch RNDr. [(A20) Fourierovská infračervená spektroskopie]
Řádek 4: Řádek 4:
 ====== (A20) Fourierovská infračervená spektroskopie ====== ====== (A20) Fourierovská infračervená spektroskopie ======
  
-{{:​zadani:​texty:​txt_420.pdf|Studijní text}} (50~MB)+**{{:​zadani:​texty:​txt_420.pdf|Studijní text}} (50~MB)** 
 + 
 +**{{:​zadani:​texty:​da_420.pdf|Návod k distančnímu absolvování úlohy.}}**
  
 Ze studijního textu je potřeba k zvládnutí úlohy nastudovat str. 15 - 18  Ze studijního textu je potřeba k zvládnutí úlohy nastudovat str. 15 - 18 
Řádek 15: Řádek 17:
  
  
-  - Proměřte rotačně-vibrační absorpční spektrum oxidu uhelnatého ve spektrální oblasti 2000 – 2500 cm<​sup>​-1</​sup>​. ​ Polohy absorpčních pásů zpracujte graficky a~lineární regresí určete parametry vystupující v~modelu pružného rotátoru pro základní vibrační stav molekuly a~první excitovaný vibrační stav. Z~těchto parametrů určete vzdálenosti jader uhlíku a~kyslíku v~základním a~prvním excitovaném vibračním stavu.+  - Proměřte rotačně-vibrační absorpční spektrum oxidu uhelnatého ve spektrální oblasti\\ 2000 – 2500 cm<​sup>​-1</​sup>​. ​ Polohy absorpčních pásů zpracujte graficky a~lineární regresí určete parametry vystupující v~modelu pružného rotátoru pro základní vibrační stav molekuly a~první excitovaný vibrační stav. Z~těchto parametrů určete vzdálenosti jader uhlíku a~kyslíku v~základním a~prvním excitovaném vibračním stavu.
   - Spočtěte teplotní a~tlakové rozšíření absorpčních pásů, určete rozdíl vibrační frekvence pro isotopomery <​sup>​12</​sup>​C<​sup>​16</​sup>​O~a~<​sup>​13</​sup>​C<​sup>​16</​sup>​O. Porovnejte tyto hodnoty s~rozlišením použitého spektrálního přístroje.   - Spočtěte teplotní a~tlakové rozšíření absorpčních pásů, určete rozdíl vibrační frekvence pro isotopomery <​sup>​12</​sup>​C<​sup>​16</​sup>​O~a~<​sup>​13</​sup>​C<​sup>​16</​sup>​O. Porovnejte tyto hodnoty s~rozlišením použitého spektrálního přístroje.
-  - Změřte spektrum bez vzorku, určete oblasti absorpce oxidu uhličitého a~vodních par v~optické dráze spektrometru. Interpretujte nejvýraznější pásy absorpce CO<sup>2</sup>.+  - Změřte spektrum bez vzorku, určete oblasti absorpce oxidu uhličitého a~vodních par v~optické dráze spektrometru. Interpretujte nejvýraznější pásy absorpce CO<sub>2</sub>.
   - Proměřte spektra propustnosti polyetylénové a~polypropylénové folie a~interpretujte nejvýraznější pásy.   - Proměřte spektra propustnosti polyetylénové a~polypropylénové folie a~interpretujte nejvýraznější pásy.
   - Proměřte spektra propustnosti a~odrazivosti skleněné a~safírové destičky. Diskutujte rozdíl mezi oběma vzorky.   - Proměřte spektra propustnosti a~odrazivosti skleněné a~safírové destičky. Diskutujte rozdíl mezi oběma vzorky.
zadani/420.1378116068.txt.gz · Poslední úprava: 3.10.2013 18:16 (upraveno mimo DokuWiki)