Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:416

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:416 [ 3.10.2013 18:11]
Hanzal Vojtěch RNDr. [(A16) Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtuti, Franckův-Hertzův pokus]
zadani:416 [ 9.11.2021 13:45] (aktuální)
Hanzal Vojtěch RNDr. [(A16) Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtuti. Franckův-Hertzův pokus]
Řádek 2: Řádek 2:
  
  
-====== (A16) Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtutiFranckův-Hertzův pokus ======+====== (A16) Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtutiFranckův-Hertzův pokus ====== 
 + 
 +**{{:​zadani:​texty:​txt_416.pdf|Studijní text}}**
  
-{{:​zadani:​texty:​txt_416.pdf|Studijní text}} 
  
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  - Změřte charakteristiky Franck-Hertzovy trubice s parami rtuti při pokojové teplotě a při dvou vyšších teplotách baňky **t<​sub>​1</​sub>,​ t<​sub>​2</​sub>​**. Při nejvyšší teplotě a při teplotě pokojové volte pro napětí kolektoru proti urychlující elektrodě malou zápornou hodnotu (kolem **-1,​5~V**). Při měření při teplotě **t<​sub>​1</​sub>​** volte pro toto napětí maximální zápornou hodnotu (cca **-35~V**).+  - Změřte charakteristiky Franck-Hertzovy trubice s parami rtuti při pokojové teplotě a při dvou vyšších teplotách baňky **t<​sub>​1</​sub>,​ t<​sub>​2</​sub>​**. Při nejvyšší teplotě a při teplotě pokojové volte pro napětí kolektoru proti urychlující elektrodě malou zápornou hodnotu (kolem **-1,​5~V**). Při měření při teplotě **t<​sub>​1</​sub>​** volte pro toto napětí maximální zápornou hodnotu (cca **-30~V**).
   - V~průběhu ohřívání trubice na teplotu **t<​sub>​2</​sub>​** sledujte pomocí osciloskopu změny, ke kterým dochází, a kvalitativně je popište. Proud trubicí udržujte v dovolených mezích (do **30~nA**) vhodnou volbou předpětí první mřížky (v~rozmezí od **-1,5 do +1~V**). Pokuste se podat vysvětlení těchto změn.   - V~průběhu ohřívání trubice na teplotu **t<​sub>​2</​sub>​** sledujte pomocí osciloskopu změny, ke kterým dochází, a kvalitativně je popište. Proud trubicí udržujte v dovolených mezích (do **30~nA**) vhodnou volbou předpětí první mřížky (v~rozmezí od **-1,5 do +1~V**). Pokuste se podat vysvětlení těchto změn.
   - Z naměřených závislostí určete kontaktní rozdíl potenciálů mezi katodou a urychlující elektrodou trubice, resonanční a ionizační potenciál atomů rtuti a vlnovou délku odpovídající resonančnímu přechodu. Objasněte, proč je vhodné ionisační potenciál určovat při nižší teplotě pícky, než potenciál excitační.   - Z naměřených závislostí určete kontaktní rozdíl potenciálů mezi katodou a urychlující elektrodou trubice, resonanční a ionizační potenciál atomů rtuti a vlnovou délku odpovídající resonančnímu přechodu. Objasněte, proč je vhodné ionisační potenciál určovat při nižší teplotě pícky, než potenciál excitační.
zadani/416.1380816671.txt.gz · Poslední úprava: 3.10.2013 18:11 autor: Hanzal Vojtěch RNDr.