Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:416

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
zadani:416 [ 5.01.2021 14:13]
Hanzal Vojtěch RNDr. [(A16) Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtuti. Franckův-Hertzův pokus]
zadani:416 [ 9.11.2021 13:44]
Hanzal Vojtěch RNDr. [Pracovní úkol]
Řádek 10: Řádek 10:
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  - Porovnejte voltampérové ​charakteristiky Franck-Hertzovy trubice při pokojové teplotě a při teplotě ​vhodné ​pro určení rezonančního potenciálu ​(cca 160-190 <sup>o</sup>C). +  - Změřte ​charakteristiky Franck-Hertzovy trubice ​s parami rtuti při pokojové teplotě a při dvou vyšších teplotách baňky **t<​sub>​1</​sub>,​ t<​sub>​2</​sub>​**. Při nejvyšší ​teplotě ​a při teplotě pokojové volte pro napětí kolektoru proti urychlující elektrodě malou zápornou hodnotu ​(kolem **-1,5~V**). Při měření při teplotě **t<sub>1</sub>** volte pro toto napětí maximální zápornou hodnotu (cca **-30~V**). 
-  - Zpracujte charakteristiku při vyšší teplotě metodou lineární regrese, určete ​rezonanční potenciál ​kontaktní rozdíl ​potenciálů. Diskutujte ​esnost obou hodnot. +  - V~průběhu ohřívání trubice na teplotu **t<​sub>​2</​sub>​** sledujte pomocí osciloskopu změny, ke kterým dochází, a kvalitativně je popište. Proud trubicí udržujte v dovolených mezích (do **30~nA**) vhodnou volbou předpětí první mřížky (v~rozmezí od **-1,5 do +1~V**). Pokuste se podat vysvětlení těchto změn. 
-  - Obdobně určete rezonanční potenciál ​a kontaktní rozdíl ​potenciálů Franck-Hertzovy trubice s neonem. +  - Z naměřených závislostí ​určete ​kontaktní rozdíl potenciálů mezi katodou a urychlující elektrodou trubice, resonanční a ionizační ​potenciál ​atomů rtuti a vlnovou délku odpovídající resonančnímu ​echoduObjasněte, proč je vhodné ionisační potenciál ​určovat při nižší teplotě pícky, než potenciál ​excitační. 
-  - Určete vlnové délky odpovídající rezonančním ​echodům ve rtuti a neonu. +  - **Výběrová úloha:** Změřte charakteristiku ​Franck-Hertzovy trubice s neonem ​až do 99~VPři měření sledujte, jak se i nárůstu napětí **U<​sub>​1</​sub>​** ​mění počet svítících vrstev ​prostoru mezi mřížkamiPomocí manuálního nastavení napětí ​**U<​sub>​1</​sub>​** určete závislost počtu svítících vrstev na jeho velikosti. ​ 
- +
-**Otázka k zamyšlení:​** Proč měníme teplotu ve Franck-Hertzově trubici se rtutí? Proč to neděláme v trubici s neonem ?  +
  
 ===== Literatura ===== ===== Literatura =====
zadani/416.txt · Poslední úprava: 4.12.2023 10:36 autor: Piešová Jaroslava RNDr. Ph.D.