Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:416

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
zadani:416 [ 5.01.2021 14:07]
Hanzal Vojtěch RNDr. [Pracovní úkol]
zadani:416 [ 9.11.2021 13:45]
Hanzal Vojtěch RNDr. [(A16) Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtuti. Franckův-Hertzův pokus]
Řádek 4: Řádek 4:
 ====== (A16) Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtuti. Franckův-Hertzův pokus ====== ====== (A16) Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtuti. Franckův-Hertzův pokus ======
  
-{{:​zadani:​texty:​txt_416.pdf|Studijní text}}+**{{:​zadani:​texty:​txt_416.pdf|Studijní text}}**
  
-===== Pracovní úkol ===== 
  
-  - Porovnejte voltampérové charakteristiky Franck-Hertzovy trubice při pokojové teplotě a při teplotě vhodné pro určení rezonančního potenciálu (cca 160-190 <​sup>​o</​sup>​C). +===== Pracovní úkol =====
-  - Zpracujte charakteristiku při vyšší teplotě metodou lineární regrese, určete rezonanční potenciál a kontaktní rozdíl potenciálů. Diskutujte přesnost obou hodnot. +
-  - Obdobně určete rezonanční potenciál a kontaktní rozdíl potenciálů Franck-Hertzovy trubice s neonem. +
-  - Určete vlnové délky odpovídající rezonančním přechodům ve rtuti a v neonu.+
  
-**Otázka k zamyšlení:** Proč níme teplotu ve Franck-Hertzově trubici ​se rtutí? Proč to neděláme v trubici ​s neonem ​ +  - Změřte charakteristiky Franck-Hertzovy trubice s parami rtuti při pokojové teplotě a při dvou vyšších teplotách baňky **t<​sub>​1</​sub>,​ t<​sub>​2</​sub>​**. Při nejvyšší teplotě a při teplotě pokojové volte pro napětí kolektoru proti urychlující elektrodě malou zápornou hodnotu (kolem ​**-1,5~V**). Při ření při teplotě **t<​sub>​1</​sub>​** volte pro toto napětí maximální zápornou hodnotu (cca **-30~V**). 
 +  - V~průběhu ohřívání trubice na teplotu **t<​sub>​2</​sub>​** sledujte pomocí osciloskopu změny, ke kterým dochází, a kvalitativně je popište. Proud trubicí udržujte v dovolených mezích (do **30~nA**) vhodnou volbou předpětí první mřížky (v~rozmezí od **-1,5 do +1~V**). Pokuste ​se podat vysvětlení těchto změn. 
 +  - Z naměřených závislostí určete kontaktní rozdíl potenciálů mezi katodou a urychlující elektrodou trubice, resonanční a ionizační potenciál atomů rtuti a vlnovou délku odpovídající resonančnímu přechodu. Objasněte, proč je vhodné ionisační potenciál určovat při nižší teplotě pícky, než potenciál excitační. 
 +  - **Výběrová úloha:** Změřte charakteristiku Franck-Hertzovy trubice ​s neonem ​až do 99~V. Při měření sledujte, jak se při nárůstu napětí **U<​sub>​1</​sub>​** mění počet svítících vrstev v prostoru mezi mřížkami. Pomocí manuálního nastavení napětí **U<​sub>​1</​sub>​** určete závislost počtu svítících vrstev na jeho velikosti. ​ 
  
 ===== Literatura ===== ===== Literatura =====
zadani/416.txt · Poslední úprava: 4.12.2023 10:36 autor: Piešová Jaroslava RNDr. Ph.D.