Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:416

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
zadani:416 [ 2.09.2013 12:03]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
zadani:416 [ 5.01.2021 14:13]
Hanzal Vojtěch RNDr. [(A16) Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtuti. Franckův-Hertzův pokus]
Řádek 2: Řádek 2:
  
  
-====== (A16) Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtutiFranckův-Hertzův pokus ======+====== (A16) Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtutiFranckův-Hertzův pokus ======
  
-{{:​zadani:​texty:​txt_a16.htm|Studijní text}}+**{{:​zadani:​texty:​txt_416.pdf|Studijní text}}** 
 + 
 +**{{:​zadani:​texty:​A16.pdf|Průvodce úlohou}} **
  
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  - Změřte ​charakteristiky Franck-Hertzovy trubice ​s parami rtuti při pokojové teplotě a při dvou vyšších teplotách baňky t<​sub>​1</​sub>,​ t<​sub>​2</​sub>​. Při nejvyšší ​teplotě ​a při teplotě pokojové volte pro napětí kolektoru proti urychlující elektrodě malou zápornou hodnotu ​(do -1~V). Při měření při teplotě t<sub>1</subvolte pro toto napětí maximální zápornou hodnotu (cca -35~V). +  - Porovnejte voltampérové ​charakteristiky Franck-Hertzovy trubice při pokojové teplotě a při teplotě ​vhodné ​pro určení rezonančního potenciálu ​(cca 160-190 <sup>o</sup>C). 
-  - V~průběhu ohřívání trubice na teplotu t<​sub>​2</​sub>​ sledujte pomocí osciloskopu změny, ke kterým dochází, a kvalitativně je popište. Proud trubicí udržujte v dovolených mezích (do 30~nA) vhodnou volbou předpětí první mřížky (v~rozmezí od -2 do +2~V). Pokuste se podat vysvětlení těchto změn. +  - Zpracujte charakteristiku při vyšší teplotě metodou lineární regrese, ​určete ​rezonanční potenciál ​kontaktní rozdíl ​potenciálů. Diskutujte ​esnost obou hodnot. 
-  - Z naměřených závislostí ​určete ​kontaktní rozdíl potenciálů mezi katodou a urychlující elektrodou trubice, resonanční a ionizační ​potenciál ​atomů rtuti a vlnovou délku odpovídající resonančnímu ​echoduObjasněte proč je vhodné ionisační potenciál ​určovat při nižší teplotě pícky než potenciál ​excitační. +  - Obdobně určete rezonanční potenciál ​a kontaktní rozdíl ​potenciálů Franck-Hertzovy trubice s neonem. 
-  - **Výběrová úloha:** Změřte charakteristiku ​Franck-Hertzovy trubice s neonem ​až do 99~VPři měření sledujte, jak se i nárůstu napětí U<​sub>​1</​sub> ​mění počet svítících vrstev ​prostoru mezi mřížkamiPomocí manuálního nastavení napětí U<​sub>​1</​sub>​ určete závislost počtu svítících vrstev na jeho velikosti.  ​+  - Určete vlnové délky odpovídající rezonančním ​echodům ve rtuti a neonu.
  
 +**Otázka k zamyšlení:​** Proč měníme teplotu ve Franck-Hertzově trubici se rtutí? Proč to neděláme v trubici s neonem ?  ​
  
 ===== Literatura ===== ===== Literatura =====
zadani/416.txt · Poslední úprava: 9.11.2021 13:45 autor: Hanzal Vojtěch RNDr.