Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:334

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
zadani:334 [15.09.2022 15:58]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:334 [13.03.2023 14:10] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr. [Pracovní úkol]
Řádek 11: Řádek 11:
  
   - Změřte transmisní spektrum připraveného vzorku rhodaminu B ve skleněné kyvetě ve srovnání s čistým rozpouštědlem – etanolem. Excitační monochromátor nastavte na nultý řád (kolem 2 nm), aby procházelo celé spektrum excitační LED.   - Změřte transmisní spektrum připraveného vzorku rhodaminu B ve skleněné kyvetě ve srovnání s čistým rozpouštědlem – etanolem. Excitační monochromátor nastavte na nultý řád (kolem 2 nm), aby procházelo celé spektrum excitační LED.
-  - Proměřte spektra LED po filtrování excitačním monochromátorem v rozsahu 442–590 nm s krokem 6 nm (transmisní uspořádání s kyvetou etanolu). Poté využijte stejné vlnové délky pro excitaci fluorescence rhodaminu B (světlovod musí být přendán z transmisního uspořádání na uspořádání v pravém úhlu). ​+  - Proměřte spektra LED po filtrování excitačním monochromátorem v rozsahu 442–580 nm s krokem 6 nm (transmisní uspořádání s kyvetou etanolu). Poté využijte stejné vlnové délky pro excitaci fluorescence rhodaminu B (světlovod musí být přendán z transmisního uspořádání na uspořádání v pravém úhlu). ​
   - Detekční světlovod přendejte na příslušný port integrační koule. Zapněte excitační LED, proud nastavte na 10 mA a nechte ustálit nejméně 10 min. Změřte postupně spektra při umístění kyvet na držák v integrační kouli: etanol (reference),​ rhodamin B, prázdná plastová kyveta (reference),​ kyveta s proužky luminoforu z bílého LED světla. Každou dvojici porovnávaných vzorků můžete měřit vícekrát pro posouzení stability a reprodukovatelnosti výsledku.   - Detekční světlovod přendejte na příslušný port integrační koule. Zapněte excitační LED, proud nastavte na 10 mA a nechte ustálit nejméně 10 min. Změřte postupně spektra při umístění kyvet na držák v integrační kouli: etanol (reference),​ rhodamin B, prázdná plastová kyveta (reference),​ kyveta s proužky luminoforu z bílého LED světla. Každou dvojici porovnávaných vzorků můžete měřit vícekrát pro posouzení stability a reprodukovatelnosti výsledku.
   - (data z úkolu 1) Využitím Lambertova - Beerova zákona převeďte transmisní spektrum na absorpční koeficient //κ// [cm<​sup>​-1</​sup>​] a z jeho hodnoty v maximu absorpčního píku odhadněte koncentraci //c// rhodaminu B s využitím hodnoty molárního absorpčního koeficientu //ε// = 1,1 × 10<​sup>​3</​sup>​ L·mol<​sup>​-1</​sup>​·cm<​sup>​-1</​sup>​ (při použití dekadického logaritmu).   - (data z úkolu 1) Využitím Lambertova - Beerova zákona převeďte transmisní spektrum na absorpční koeficient //κ// [cm<​sup>​-1</​sup>​] a z jeho hodnoty v maximu absorpčního píku odhadněte koncentraci //c// rhodaminu B s využitím hodnoty molárního absorpčního koeficientu //ε// = 1,1 × 10<​sup>​3</​sup>​ L·mol<​sup>​-1</​sup>​·cm<​sup>​-1</​sup>​ (při použití dekadického logaritmu).
zadani/334.txt · Poslední úprava: 13.03.2023 14:10 autor: Kudrnová Hana Mgr.