Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:334

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
zadani:334 [29.03.2022 16:55]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:334 [29.03.2022 16:57] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 13: Řádek 13:
   - Proměřte spektra LED po filtrování excitačním monochromátorem v rozsahu 442–590 nm s krokem 6 nm (transmisní uspořádání s kyvetou etanolu). Poté využijte stejné vlnové délky pro excitaci fluorescence rhodaminu B (světlovod musí být přendán z transmisního uspořádání na uspořádání v pravém úhlu). ​   - Proměřte spektra LED po filtrování excitačním monochromátorem v rozsahu 442–590 nm s krokem 6 nm (transmisní uspořádání s kyvetou etanolu). Poté využijte stejné vlnové délky pro excitaci fluorescence rhodaminu B (světlovod musí být přendán z transmisního uspořádání na uspořádání v pravém úhlu). ​
   - Detekční světlovod přendejte na příslušný port integrační koule. Zapněte excitační LED, proud nastavte na 10 mA a nechte ustálit nejméně 10 min. Změřte postupně spektra při umístění kyvet na držák v integrační kouli: etanol (reference),​ rhodamin B, prázdná plastová kyveta (reference),​ kyveta s proužky luminoforu z bílého LED světla. Každou dvojici porovnávaných vzorků můžete měřit vícekrát pro posouzení stability a reprodukovatelnosti výsledku.   - Detekční světlovod přendejte na příslušný port integrační koule. Zapněte excitační LED, proud nastavte na 10 mA a nechte ustálit nejméně 10 min. Změřte postupně spektra při umístění kyvet na držák v integrační kouli: etanol (reference),​ rhodamin B, prázdná plastová kyveta (reference),​ kyveta s proužky luminoforu z bílého LED světla. Každou dvojici porovnávaných vzorků můžete měřit vícekrát pro posouzení stability a reprodukovatelnosti výsledku.
-  - (data z úkolu 1) Využitím Lambertova-Beerova zákona převeďte transmisní spektrum na absorpční koeficient //κ// [cm<​sup>​-1</​sup>​] a z jeho hodnoty v maximu absorpčního píku odhadněte koncentraci //c// rhodaminu B s využitím hodnoty molárního absorpčního koeficientu //ε// = 1,1 × 10<​sup>​3</​sup>​ L·mol<​sup>​-1</​sup>​·cm<​sup>​-1</​sup>​ (při použití dekadického logaritmu).+  - (data z úkolu 1) Využitím Lambertova - Beerova zákona převeďte transmisní spektrum na absorpční koeficient //κ// [cm<​sup>​-1</​sup>​] a z jeho hodnoty v maximu absorpčního píku odhadněte koncentraci //c// rhodaminu B s využitím hodnoty molárního absorpčního koeficientu //ε// = 1,1 × 10<​sup>​3</​sup>​ L·mol<​sup>​-1</​sup>​·cm<​sup>​-1</​sup>​ (při použití dekadického logaritmu).
   - (data z úkolu 2) Zpracujte excitační spektrum (integrované emisní spektrum vydělené integrovaným excitačním píkem).   - (data z úkolu 2) Zpracujte excitační spektrum (integrované emisní spektrum vydělené integrovaným excitačním píkem).
   - (data z úkolů 1 a 2) Vyneste vhodně normované absorpční,​ excitační a emisní spektrum (pro excitaci např. 502 nm) do jednoho grafu. Určete Stokesův posun mezi píkem absorpce a emise.   - (data z úkolů 1 a 2) Vyneste vhodně normované absorpční,​ excitační a emisní spektrum (pro excitaci např. 502 nm) do jednoho grafu. Určete Stokesův posun mezi píkem absorpce a emise.
zadani/334.txt · Poslední úprava: 29.03.2022 16:57 autor: Kudrnová Hana Mgr.