Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:321

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
zadani:321 [ 2.09.2013 10:43]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
zadani:321 [11.12.2013 10:47] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 1: Řádek 1:
  
 ====== (21) Koherentní optický procesor ====== ====== (21) Koherentní optický procesor ======
 +
 +===== (Úloha o Fourierově optice, která svým obsahem částečně přesahuje znalosti získané v základním kurzu optiky) =====
  
  
Řádek 9: Řádek 11:
  
   - Na optickém stole je sestaven Koherentní optický procesor. Na obr. v "​Pokynech měření"​ (nebo skripta str. 188) je vyznačeno schematické uspořádání a~vyznačeny ohniskové délky čoček, které jsou v~úloze k~dispozici. Ověřte, zda čočky Č<​sub>​1</​sub>​ a~Č<​sub>​2</​sub>​ zachovávají rovnoběžnost paprsků. Spočtěte a~ověřte rozšíření paprsku použitým teleskopem. Změřte zvětšení obrazu předmětu v~rovině P<​sub>​3</​sub>​ a~zvětšení obrazu Fourierova spektra v~rovině P<​sub>​4</​sub>​.   - Na optickém stole je sestaven Koherentní optický procesor. Na obr. v "​Pokynech měření"​ (nebo skripta str. 188) je vyznačeno schematické uspořádání a~vyznačeny ohniskové délky čoček, které jsou v~úloze k~dispozici. Ověřte, zda čočky Č<​sub>​1</​sub>​ a~Č<​sub>​2</​sub>​ zachovávají rovnoběžnost paprsků. Spočtěte a~ověřte rozšíření paprsku použitým teleskopem. Změřte zvětšení obrazu předmětu v~rovině P<​sub>​3</​sub>​ a~zvětšení obrazu Fourierova spektra v~rovině P<​sub>​4</​sub>​.
-  - Pozorujte Fourierovský obraz následujících tří předmětů umístěných v~rovině P<​sub>​1</​sub>:​ +  - Pozorujte Fourierovský obraz následujících tří předmětů umístěných v~rovině P<​sub>​1</​sub>:​ čtvercového otvorusoustavy rovnoběžných pruhů ​síťkyProměřte Fourierova spektra těchto předmětů v~rovině P<​sub>​2</​sub>​ nebo P<​sub>​4</​sub>​ a~z~naměřených údajů vypočítejte rozměry předmětů,​ tj. velikost stran čtvercového otvoru, šířku a~periodu soustavy rovnoběžných pruhů a~periodu a~šířku pruhů síťky.
-    - čtvercového otvoru ​ +
-    - soustavy rovnoběžných pruhů +
-    - síťky ​ +
- +
-Proměřte Fourierova spektra těchto předmětů v~rovině P<​sub>​2</​sub>​ nebo P<​sub>​4</​sub>​ a~z~naměřených údajů +
-vypočítejte rozměry předmětů,​ tj. velikost stran čtvercového otvoru, šířku a~periodu +
-soustavy rovnoběžných pruhů a~periodu a~šířku pruhů síťky. +
   - Parametry předmětů z~úkolu 2 změřte mikroskopem,​ který je v~úloze č.~6, č.~30 nebo č.~14. Porovnejte hodnoty vypočtené z~Fourierova spektra s~přímým měřením mikroskopem.   - Parametry předmětů z~úkolu 2 změřte mikroskopem,​ který je v~úloze č.~6, č.~30 nebo č.~14. Porovnejte hodnoty vypočtené z~Fourierova spektra s~přímým měřením mikroskopem.
   - Po dohodě s~vyučujícím vyberte a~kvalitativně ověřte některou z~vlastností Fourierovy transformace,​ které jsou uvedeny v~odd. 4.10.2 části I~skript nebo na www.   - Po dohodě s~vyučujícím vyberte a~kvalitativně ověřte některou z~vlastností Fourierovy transformace,​ které jsou uvedeny v~odd. 4.10.2 části I~skript nebo na www.
zadani/321.1378111399.txt.gz · Poslední úprava: 7.11.2013 15:17 (upraveno mimo DokuWiki)