Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:320

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:320 [15.07.2014 15:15]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:320 [10.09.2015 09:13] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 6: Řádek 6:
  
  
-{{:​zadani:​texty:​txt_341.pdf|Studijní text}}(stejný pro úlohy 8, 19, 20, 25 a 30)+{{:​zadani:​texty:​txt_341.pdf|Studijní text}} (stejný pro úlohy 8, 19, 20, 25 a 30)
  
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  - Změřte divergenci laserového svazku. +  -  Změřte divergenci laserového svazku. Průměry svazku změřte na milimetrovém papíru i měřičem profilu svazků a obě metody porovnejte
-  - Z optické stavebnice sestavte Michelsonův interferometr. K rozšíření ​ svazku sestavte ​Galileův teleskop. ​Ze známých ohniskových délek použitých čoček spočtěte, kolikrát ​bude laserový svazek ​rozšířen a porovnejte s naměřenou hodnotou+  -  ​Sestavte ​Galileův teleskop. ​Změřte, kolikrát rozšiřuje průměr svazku, ​výsledek ​porovnejte s výpočtem rozšíření ze známých ohniskových délek čoček
-  - Pozorujte ​interferenční proužky při změně polohy zrcadla Z<​sub>​3</​sub>, ​ vysvětlete pozorovaný efekt. Do jednoho z interferujících svazků vložte některé z přiložených skelPopište a  vysvětlete změny v interferenčním obrazci.+  -  ​Sestavte Michelsonův interferometr. Vysvětlete princip vzniku ​interferenčních proužků. 
 +  -  Pozorujte, popište a vysvětlete změny v interferenčním obrazci ​při: 
 +     ​- ​ naklánění zrcadla Z4, 
 +     ​- ​ posunu zrcadla Z3 mikrometrickým šroubem, 
 +     ​- ​ vkládání skla do svazku ve čtyřech polohách kolem děliče svazku a 
 +     ​- ​ ohřátí vzduchu v různých místech průchodu svazku. 
 + 
  
  
-/+** Základní vztahy a klíčová slova: **
  
-Postup při sestavování ​Michelsonova interferometru ​je podrobně popsán ve  +interference dvou svazků, fázový a dráhový rozdíl, koherenční délka, princip ​Michelsonova 
-zvláštním návodu, který je nutno vypůjčit v praktiku k prostudování. +interferometru 
-V něm **<​em>​prohlédněte, zda je opraven</​em>​** obrázek 3b.  Ohniska jsou z principielních důvodů + 
-společná u obou teleskopů, u Galileova je tedy levý kraj vyznačení ohniskových délek společný.+/* 
 +**[[:​zadani:​pokyny:​mereni_320|Pokyny k měření]]**
 */ */
  
  
-** Základní vztahy a klíčová slova: ** +**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_320.pdf|Pokyny k měření}}**
- +
-interference dvou svazků, ​ fázový a dráhový rozdíl, koherenční délka,  +
-princip Michelsonova interferometru +
- +
-**[[:​zadani:​pokyny:​mereni_320|Pokyny k měření]]**+
  
  
zadani/320.1405430117.txt.gz · Poslední úprava: 15.07.2014 15:15 autor: Kudrnová Hana Mgr.