Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:317

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:317 [ 7.11.2013 14:40]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:317 [29.01.2016 10:10] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 8: Řádek 8:
 {{ img_3193.jpg?​150}} {{ img_3193.jpg?​150}}
  
-Pro měření je připraveno více variant. Po dohodě s~vyučujícím ​některé ​z~nich vyberte!+/*Pro měření je připraveno více variant. Po dohodě s~vyučujícím ​jednu z~nich vyberte!*/ 
 +Pro měření je připraveno více variant. Buďte připraveni na všechny! Variantu, kterou budete měřit, vybere vyučující.
  
-===== Pracovní úkol =====+===== Varianta A - Pracovní úkol ===== 
 +(Jeden z pracovních úkolů varianty A změřte spektrofotometrem SPEKOL, druhý vláknovým spektrometrem Vernier.) 
 +   ​- ​  ​Změřte ​ absorpční spektrum roztoků kalmagitu s~koncentracemi ​   //​c<​sub>​0</​sub>//,​ //​c//<​sub>​0</​sub>/​2,​ //​c//<​sub>​0</​sub>/​4 při pH~=~10 v~celém oboru viditelného světla. Zpracujte graficky. Pro tři vybrané vlnové délky zkontrolujte platnost Beerova zákona. Zpracujte graficky. Pomocí měření absorpce světla určete koncentraci vzorku X kalmagitu připraveného u úlohy. 
 +   - Měření z~bodu 1. pro koncentraci //​c//<​sub>​0</​sub>/​2 doplňte ​ proměřením dvou roztoků kalmagitu téže koncentrace,​ které navíc obsahují ​ 5.10<​sup>​-5</​sup>​~mol/​l a~25.10<​sup>​-5</​sup>​~mol/​l ​ síranu hořečnatého ​ MgSO<​sub>​4</​sub>​. Získaná tři spektra zpracujte graficky, určete ​ isobestické body. 
 +   ​- ​ Proveďte odhad chyby transmitance a~určete chybu nepřímého měření absorpčního ​ koeficientu. 
 + 
 +===== Varianta B - Pracovní úkol ===== 
 +(Jeden z pracovních úkolů varianty B změřte spektrofotometrem SPEKOL, druhý vláknovým spektrometrem Vernier.) 
 +   ​- ​  ​Ověřte platnost Beerova zákona pro různé tloušťky přiloženého pevného materiálu. 
 +   ​- ​  ​Změřte absorpční spektrum přiložených vzorků skleněných filtrů. Diskutujte procento maximální propustnosti a~spektrální šířku propouštěné oblasti.  
 +   - Refraktometrem změřte index lomu vybraného filtru a~odhadněte,​ jakou částí přispívá k~celkové optické hustotě filtru na různých vlnových délkách jeho odrazivost //R//. 
 +   ​- ​  ​Proveďte odhad chyby transmitance a~určete chybu nepřímého měření absorpčního ​ koeficientu. 
 + 
 +===== Varianta C - Pracovní úkol ===== 
 +(Pracovní úkol varianty C měřte pouze vláknovým spektrometrem Vernier.) 
 +   ​- ​  ​Proměřte systém kalmagit + MgSO<​sub>​4</​sub>​ metodou ​ spojité variace při třech vhodně vybraných vlnových délkách. ​ Výchozí koncentrace je pro kalmagit //​c//<​sub>​0</​sub>,​ pro MgSO<​sub>​4</​sub> ​ 5.10<​sup>​-5</​sup>​~mol/​l. Určete koncentraci //​c//<​sub>​0</​sub>​ a~disociační ​ konstantu komplexu.
  
-   ​- ​  ​Změřte ​ absorpční spektrum roztoků kalmagitu s~koncentracemi ​   //​c<​sub>​0</​sub>//,​ //​c//<​sub>​0</​sub>/​2,​ //​c//<​sub>​0</​sub>/​4 při pH~=~10 v~celém oboru viditelného světla. Zpracujte graficky. Pro tři vybrané vlnové délky zkontrolujte platnost Beerova zákona. Zpracujte graficky. 
-   ​- ​  ​Měření z~bodu 1. pro koncentraci //​c//<​sub>​0</​sub>/​2 doplňte ​ proměřením dvou roztoků kalmagitu téže koncentrace,​ které navíc obsahují ​ 5.10<​sup>​-5</​sup>​~mol/​l a~25.10<​sup>​-5</​sup>​~mol/​l ​ síranu hořečnatého ​ MgSO<​sub>​4</​sub>​. Získaná tři spektra zpracujte graficky, určete ​ isobestické body. 
-   ​- ​  ​Proměřte systém kalmagit + MgSO<​sub>​4</​sub>​ metodou ​ spojité variace při třech vhodně vybraných vlnových délkách. ​ Výchozí koncentrace je pro kalmagit //​c//<​sub>​0</​sub>,​ pro MgSO<​sub>​4</​sub> ​ 5.10<​sup>​-5</​sup>​~mol/​l. Určete koncentraci //​c//<​sub>​0</​sub>​ a~disociační ​ konstantu komplexu. ​ 
-   - Změřte absorpční spektrum přiložených vzorků skleněných filtrů. Diskutujte procento maximální propustnosti a~spektrální šířku propouštěné oblasti. 
-   - Změřte index lomu vybraného filtru a~odhadněte,​ jakou částí přispívá k~celkové optické hustotě filtru na různých vlnových délkách jeho odrazivost //R//. 
-   - Ověřte platnost Beerova zákona pro různé tloušťky přiloženého pevného materiálu. 
-   - Proveďte odhad chyby transmitance a~určete chybu nepřímého měření absorpčního ​ koeficientu. 
  
-Z~úkolů 1 a~6 vyberte jeden. 
  
-Z~úkolů 2, 3 a~4 vyberte jeden, k~úkolu 4 náleží úkol 5. 
  
  
Řádek 35: Řádek 42:
 **{{:​zadani:​pokyny:​mereni_317.pdf|Pokyny k měření}}** ​ **{{:​zadani:​pokyny:​mereni_317.pdf|Pokyny k měření}}** ​
  
-**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_317b.pdf|Pokyny k měření skel}}** +**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_317_2.pdf|Pokyny k metodě spojité variace}}** 
  
  
zadani/317.1383831659.txt.gz · Poslední úprava: 7.11.2013 14:40 autor: Kudrnová Hana Mgr.