Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:311

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
zadani:311 [12.01.2015 14:27]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:311 [ 2.08.2019 14:38] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 12: Řádek 12:
  
  
-  - Změřte závislost stočení polarizační roviny na koncentraci vodního roztoku vzorku sacharidu. ​Pro jednu zvolenou koncentraci proveďte 5 měření úhlu stočení polarizační roviny. Jednu vámi vybranou nenulovou koncentraci vzorku namíchejte třikrát a~změřte úhel stočení polarizační roviny. Vyneste do grafu závislost úhlu stočení polarizační roviny lineárně polarizovaného světla na koncentraci. Do grafu vyneste také odhad chyby úhlu stočení ​polarizační roviny a~koncentrace. Pro každou koncentraci vypočítejte měrnou stáčivost. Získané hodnoty měrné stáčivosti statisticky zpracujte, tj. vypočítejte střední hodnotu a~její standardní odchylku. ​+  - Změřte závislost stočení polarizační roviny na koncentraci vodního roztoku vzorku sacharidu. ​Do grafu vyneste ​závislost úhlu stočení polarizační roviny lineárně polarizovaného světla na koncentraci ​včetně odhadnutých chyb měření. Pro každou koncentraci vypočítejte měrnou stáčivost. Získané hodnoty měrné stáčivosti statisticky zpracujte, tj. vypočítejte střední hodnotu a~její standardní odchylku. ​
   - Změřte Verdetovu konstantu benzenu. Vyneste do grafu závislost úhlu stočení polarizační roviny lineárně polarizovaného světla na magnetické indukci. Pro každou hodnotu magnetické indukce vypočítejte Verdetovu konstantu. Z~těchto dat vypočtěte střední hodnotu Verdetovy konstanty a~její standardní odchylku. ​   - Změřte Verdetovu konstantu benzenu. Vyneste do grafu závislost úhlu stočení polarizační roviny lineárně polarizovaného světla na magnetické indukci. Pro každou hodnotu magnetické indukce vypočítejte Verdetovu konstantu. Z~těchto dat vypočtěte střední hodnotu Verdetovy konstanty a~její standardní odchylku. ​
  
zadani/311.txt · Poslední úprava: 2.08.2019 14:38 autor: Kudrnová Hana Mgr.