Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:302

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:302 [ 4.11.2013 14:52]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:302 [15.09.2022 15:38] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 15: Řádek 15:
   - Z následujících možností vyberte jednu: ​   - Z následujících možností vyberte jednu: ​
      - Změřte kulovou vadu vyšetřované ploskovypuklé čočky v obou směrech pro dvě vzdálenosti předmětu //​a//​~=~30~cm,​ //​a//​~=~60~cm. Získané výsledky zpracujte do jednoho grafu a diskutujte velikost kulové vady v jednotlivých případech. ​      - Změřte kulovou vadu vyšetřované ploskovypuklé čočky v obou směrech pro dvě vzdálenosti předmětu //​a//​~=~30~cm,​ //​a//​~=~60~cm. Získané výsledky zpracujte do jednoho grafu a diskutujte velikost kulové vady v jednotlivých případech. ​
-     - Změřte ohniskovou vzdálenost tenké ploskovypuklé (plankonvexní) čočky Besselovou metodou s modrým a červeným filtrem. Vyhodnoťte barevnou vadu vyšetřované čočky, použijte i výsledku z úkolu 1. +     - Změřte ohniskovou vzdálenost tenké ploskovypuklé (plankonvexní) čočky Besselovou metodou s modrým, zeleným ​a červeným filtrem. Vyhodnoťte barevnou vadu vyšetřované čočky, použijte i výsledku z úkolu 1. 
   - Užitím goniometru určete vzdálenost hlavních rovin čočky měřené v bodě 1 a tlusté ploskovypuklé čočky. ​   - Užitím goniometru určete vzdálenost hlavních rovin čočky měřené v bodě 1 a tlusté ploskovypuklé čočky. ​
   - Na fokometru změřte optickou mohutnost čočky měřené v bodě 1 a výsledek srovnejte s výsledky měření ohniskové vzdálenosti.   - Na fokometru změřte optickou mohutnost čočky měřené v bodě 1 a výsledek srovnejte s výsledky měření ohniskové vzdálenosti.
Řádek 32: Řádek 32:
 **{{:​zadani:​pokyny:​mereni_302.pdf|Pokyny k měření}}** ​ **{{:​zadani:​pokyny:​mereni_302.pdf|Pokyny k měření}}** ​
  
-**{{:​zadani:​pokyny:​fokometr.pdf"​|Stručný návod k fokometru}}**+{{:​zadani:​pokyny:​fokometr.pdf"​|Fokometr}} (Návod k ovládání je vytištěn u úlohy.)
  
  
  
zadani/302.1383573123.txt.gz · Poslední úprava: 4.11.2013 14:52 autor: Kudrnová Hana Mgr.