Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:302

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
zadani:302 [ 2.09.2013 09:57]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
zadani:302 [27.05.2015 10:38] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 8: Řádek 8:
 {{:​zadani:​texty:​txt_302.pdf|Studijní text}} {{:​zadani:​texty:​txt_302.pdf|Studijní text}}
  
 +{{ img_3204.jpg?​150}}
  
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
Řádek 13: Řádek 14:
   - Změřte ohniskovou vzdálenost tenké ploskovypuklé (plankonvexní) čočky jednak Besselovou metodou, jednak metodou dvojího zvětšení. ​   - Změřte ohniskovou vzdálenost tenké ploskovypuklé (plankonvexní) čočky jednak Besselovou metodou, jednak metodou dvojího zvětšení. ​
   - Z následujících možností vyberte jednu: ​   - Z následujících možností vyberte jednu: ​
-  ​- Změřte kulovou vadu vyšetřované ploskovypuklé čočky v obou směrech pro dvě vzdálenosti předmětu //​a//​~=~30~cm,​ //​a//​~=~60~cm. Získané výsledky zpracujte do jednoho grafu a diskutujte velikost kulové vady v jednotlivých případech.  +     - Změřte kulovou vadu vyšetřované ploskovypuklé čočky v obou směrech pro dvě vzdálenosti předmětu //​a//​~=~30~cm,​ //​a//​~=~60~cm. Získané výsledky zpracujte do jednoho grafu a diskutujte velikost kulové vady v jednotlivých případech.  
-  - Změřte ohniskovou vzdálenost tenké ploskovypuklé (plankonvexní) čočky Besselovou metodou s modrým a červeným filtrem. Vyhodnoťte barevnou vadu vyšetřované čočky, použijte i výsledku z úkolu 1. +     ​- Změřte ohniskovou vzdálenost tenké ploskovypuklé (plankonvexní) čočky Besselovou metodou s modrým, zeleným ​a červeným filtrem. Vyhodnoťte barevnou vadu vyšetřované čočky, použijte i výsledku z úkolu 1. 
   - Užitím goniometru určete vzdálenost hlavních rovin čočky měřené v bodě 1 a tlusté ploskovypuklé čočky. ​   - Užitím goniometru určete vzdálenost hlavních rovin čočky měřené v bodě 1 a tlusté ploskovypuklé čočky. ​
   - Na fokometru změřte optickou mohutnost čočky měřené v bodě 1 a výsledek srovnejte s výsledky měření ohniskové vzdálenosti.   - Na fokometru změřte optickou mohutnost čočky měřené v bodě 1 a výsledek srovnejte s výsledky měření ohniskové vzdálenosti.
Řádek 23: Řádek 24:
  
  
-===== Základní vztahy a~klíčová slova =====+** Základní vztahy a klíčová slova: **
  
 zobrazení centrovanými optickými systémy, hlavní body soustavy, ​ zobrazení centrovanými optickými systémy, hlavní body soustavy, ​
 předmětová,​ obrazová vzdálenost,​ zobrazovací rovnice, příčné zvětšení, ​ předmětová,​ obrazová vzdálenost,​ zobrazovací rovnice, příčné zvětšení, ​
-tenká a~tlustá čočka, paraxiální paprsky, kulová vada čočky ​[1],[4],[6]+tenká a~tlustá čočka, paraxiální paprsky, kulová vada čočky ​
  
 **{{:​zadani:​pokyny:​mereni_302.pdf|Pokyny k měření}}** ​ **{{:​zadani:​pokyny:​mereni_302.pdf|Pokyny k měření}}** ​
  
-**{{:​zadani:​pokyny:​fokometr.pdf"​|Stručný návod k fokometru</​a>​}}**+**{{:​zadani:​pokyny:​fokometr.pdf"​|Fokometr}}** (Návod k ovládání je vytištěn u úlohy.)
  
  
  
zadani/302.1378108676.txt.gz · Poslední úprava: 2.09.2013 11:37 (upraveno mimo DokuWiki)