Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:229

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
zadani:229 [24.11.2021 16:51]
Gabriel Petr RNDr. Ph.D. [Pracovní úkol]
zadani:229 [24.11.2021 16:54] (aktuální)
Gabriel Petr RNDr. Ph.D. [Pracovní úkol]
Řádek 10: Řádek 10:
   - Sestavte obvod a změřte pomocí mikropočítače Arduino voltampérovou charakteristiku pro 2 vybrané diody. Výsledky měření zpracujte graficky a porovnejte s teoretickými. ​   - Sestavte obvod a změřte pomocí mikropočítače Arduino voltampérovou charakteristiku pro 2 vybrané diody. Výsledky měření zpracujte graficky a porovnejte s teoretickými. ​
   - Sestavte sériový RC obvod a pomocí Sériového plotteru, který je součástí Arduino IDE, si graficky zobrazte časový průběh napětí na kondenzátoru při jeho nabíjení a vybíjení. Proměřte časovou závislost relaxační doby obvodu na velikosti odporu pro 5 hodnot odporu R. Výsledky měření zpracujte graficky a porovnejte s teoretickými.   - Sestavte sériový RC obvod a pomocí Sériového plotteru, který je součástí Arduino IDE, si graficky zobrazte časový průběh napětí na kondenzátoru při jeho nabíjení a vybíjení. Proměřte časovou závislost relaxační doby obvodu na velikosti odporu pro 5 hodnot odporu R. Výsledky měření zpracujte graficky a porovnejte s teoretickými.
-  - Sepište poznámky k úloze. Zvláště nás zajímají ​připomínky ke studijnímu textu, problémy se zpracováním,​ doba zpracování ​atd. +  - Sepište poznámky k úloze. ​**Zvláště nás zajímá doba zpracování**,​ problémy s měřením, se zpracováním, ​připomínky ke studijnímu textu atd. 
  
 ** Základní vztahy a klíčová slova: ** ** Základní vztahy a klíčová slova: **
zadani/229.txt · Poslední úprava: 24.11.2021 16:54 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.