Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:229

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
zadani:229 [14.09.2021 11:51]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:229 [14.09.2021 14:43] (aktuální)
Gabriel Petr RNDr. Ph.D. [Pracovní úkol]
Řádek 7: Řádek 7:
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  - Změřte +  - Seznamte se s prací s mikropočítačem Arduino pomocí programátorského prostředí Arduino IDE. Vyzkoušejte si ukázkové základní programy pro práci s analogovými a digitálními vstupy a výstupy. Otestujte si sériový přenos naměřených hodnot do počítače pomocí Sériového monitoru, který je součástí Arduino IDE.  
-  - Změřte . +  - Sestavte obvod a změřte ​pomocí mikropočítače Arduino voltampérovou charakteristiku pro 2 vybrané diody. Výsledky měření zpracujte graficky a porovnejte s teoretickými.  
 +  - Sestavte sériový RC obvod a pomocí Sériového ploteru, který je součástí Arduino IDE, si graficky zobrazte časový průběh napětí na kondenzátoru při jeho nabíjení a vybíjení. Proměřte časovou závislost relaxační doby obvodu na velikosti odporu pro 5 hodnot odporu R. Výsledky měření zpracujte graficky a porovnejte s teoretickými.
  
 ** Základní vztahy a klíčová slova: ** ** Základní vztahy a klíčová slova: **
zadani/229.txt · Poslední úprava: 14.09.2021 14:43 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.