Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:228

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
zadani:228 [24.06.2022 10:43]
Gabriel Petr RNDr. Ph.D. [Pracovní úkol]
zadani:228 [24.06.2022 11:07]
Gabriel Petr RNDr. Ph.D. [Pracovní úkol]
Řádek 5: Řádek 5:
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  - S použitím solárního simulátoru změřte na vybraném fotovoltaickém článku (FV) změřte ​napětí naprázdno //​U<​sub>​OC</​sub>//​ a proud ve zkratu //​I<​sub>​SC</​sub>//​ v závislosti na intenzitě dopadajícího záření. Zpracujte graficky přímo v praktiku závislosti na intenzitě dopadajícího záření.+  - S použitím solárního simulátoru změřte na vybraném fotovoltaickém článku (FV) napětí naprázdno //​U<​sub>​OC</​sub>//​ a proud ve zkratu //​I<​sub>​SC</​sub>//​ v závislosti na intenzitě dopadajícího záření. Zpracujte graficky přímo v praktiku závislosti na intenzitě dopadajícího záření.
   - S použitím adaptéru s instalovanou LED diodou naměřte závislost napětí naprázdno //​U<​sub>​OC</​sub>//​ a proudu ve zkratu //​I<​sub>​SC</​sub>//​ pro nízké hodnoty osvětlení FV článku. Z výsledků naměřených v bodech 1 a 2 vyneste ​ přímo v praktiku graf závislosti //​I<​sub>​SC</​sub>//​ na //​U<​sub>​OC</​sub>//​. ​   - S použitím adaptéru s instalovanou LED diodou naměřte závislost napětí naprázdno //​U<​sub>​OC</​sub>//​ a proudu ve zkratu //​I<​sub>​SC</​sub>//​ pro nízké hodnoty osvětlení FV článku. Z výsledků naměřených v bodech 1 a 2 vyneste ​ přímo v praktiku graf závislosti //​I<​sub>​SC</​sub>//​ na //​U<​sub>​OC</​sub>//​. ​
-  - Pro tři vybrané intenzity záření odpovídající 25%, 50% a 100% intenzity slunečního simulátoru určete z naměřených hodnot //​U<​sub>​OC</​sub>//​ a //​I<​sub>​SC</​sub>//​ rozsah odporu zátěže ​RL pro měření zátěžových charakteristik. Rozsah //RL// volte tak, aby minimální odpor RL  byl o řád menší než odpor v bodě maximálního výkonu a maximální odpor RL byl o řád větší než odpor v bodě maximálního výkonu. +  - Pro tři vybrané intenzity záření odpovídající 25%, 50% a 100% intenzity slunečního simulátoru určete z naměřených hodnot //​U<​sub>​OC</​sub>//​ a //​I<​sub>​SC</​sub>//​ rozsah odporu zátěže ​//​R<​sub>​L</​sub>// ​pro měření zátěžových charakteristik. Rozsah //R<​sub>​L</​sub>​// volte tak, aby minimální odpor RL  byl o řád menší než odpor v bodě maximálního výkonu a maximální odpor RL byl o řád větší než odpor v bodě maximálního výkonu. 
-  - Ověřte na odporové dekádě přesnost nastavených odporů v rozsahu zátěže ​RL určeném v bodě 1. +  - Ověřte na odporové dekádě přesnost nastavených odporů v rozsahu zátěže ​//​R<​sub>​L</​sub>// ​určeném v bodě 1. 
-  - Změřte pro tři vybrané intenzity záření odpovídající 25%, 50% a 100% intenzity slunečního simulátoru zátěžové charakteristiky fotovoltaického článku v rozsahu odporu zátěže ​RL určeném v bodě 1. Graficky zpracujte závislost proudu //I// a výkonu //W// na napětí U fotovoltaického článku. +  - Změřte pro tři vybrané intenzity záření odpovídající 25%, 50% a 100% intenzity slunečního simulátoru zátěžové charakteristiky fotovoltaického článku v rozsahu odporu zátěže ​//​R<​sub>​L</​sub>// ​určeném v bodě 1. Graficky zpracujte závislost proudu //I// a výkonu //W// na napětí U fotovoltaického článku. 
-  - Z naměřených závislostí určete základní parametry FV článku, napětí ​Ump a proud Imp článku v bodě maximálního výkonu, maximální výkon článku, faktor plnění //FF//, účinnost //η//, sériový odpor Rs, paralelní odpor Rp  ​a ​ faktor ideality //​n//​. ​+  - Z naměřených závislostí určete základní parametry FV článku, napětí ​//​U<​sub>​mp</​sub>// ​a proud //​I<​sub>​mp</​sub>// ​článku v bodě maximálního výkonu, maximální výkon článku, faktor plnění //FF//, účinnost //η//, sériový odpor //​R<​sub>​s</​sub>//​, paralelní odpor //​R<​sub>​p</​sub>// ​ ​a ​ faktor ideality //​n//​. ​
  
 ** Základní vztahy a klíčová slova: ** ** Základní vztahy a klíčová slova: **
zadani/228.txt · Poslední úprava: 13.09.2022 11:57 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.