Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:228

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
zadani:228 [17.03.2021 09:56]
Gabriel Petr RNDr. Ph.D.
zadani:228 [24.06.2022 11:07]
Gabriel Petr RNDr. Ph.D. [Pracovní úkol]
Řádek 5: Řádek 5:
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  - Změřte ​metodou ​ímou závislost kapacity deskového kondenzátoru ​na přiloženém napětí pro jednu vzdálenost desek kondenzátoruK měření použijte generátor funkcí ​osciloskop+  - S použitím solárního simulátoru změřte ​na vybraném fotovoltaickém článku (FV) napětí naprázdno //​U<​sub>​OC</​sub>//​ a proud ve zkratu //​I<​sub>​SC</​sub>//​ v závislosti na intenzitě dopadajícího záření. Zpracujte graficky ​ímo v praktiku závislosti ​na intenzitě dopadajícího záření. 
-  - Při zapojení jako v bodě 1 změřte závislost proudu tekoucího deskovým kondenzátorem na frekvenci přiloženého napětí rozsahu frekvencí od 50kHz do 500kHz+  - S použitím adaptéru s instalovanou LED diodou naměřte závislost ​napětí ​naprázdno //​U<​sub>​OC</​sub>//​ a proudu ve zkratu //​I<​sub>​SC</​sub>// ​pro nízké hodnoty osvětlení FV článkuZ výsledků naměřených v bodech 1 2 vyneste ​ přímo v praktiku graf závislosti //​I<​sub>​SC</​sub>//​ na //​U<​sub>​OC</​sub>//​.  
-  - Pomocí LCR metru změřte ​závislost kapacity deskového kondenzátoru ​na vzdálenosti desek. Z naměřených hodnot ​určete permitivitu vakua.  +  - Pro tři vybrané intenzity záření odpovídající 25%, 50% a 100% intenzity slunečního simulátoru určete z naměřených hodnot //​U<​sub>​OC</​sub>//​ a //​I<​sub>​SC</​sub>//​ rozsah odporu zátěže //​R<​sub>​L</​sub>//​ pro měření zátěžových charakteristik. Rozsah //​R<​sub>​L</​sub>//​ volte tak, aby minimální odpor RL  byl o řád menší než odpor v bodě maximálního výkonu a maximální odpor RL byl o řád větší než odpor v bodě maximálního výkonu
-  - Porovnejte hodnoty kapacity naměřené bodech ​a 3Diskutujte rozdíly+  - Ověřte na odporové dekádě přesnost nastavených odporů v rozsahu zátěže //​R<​sub>​L</​sub>// ​určeném v bodě 1
-  - Pomocí LCR metru a deskového kondenzátoru změřte relativní permitivitu přiložených ​vzorků ​srovnejte ​tabulkovými hodnotami.+  - Změřte pro tři vybrané intenzity záření odpovídající 25%, 50% a 100% intenzity slunečního simulátoru zátěžové charakteristiky fotovoltaického článku ​rozsahu odporu zátěže //​R<​sub>​L</​sub>//​ určeném v bodě 1. Graficky zpracujte závislost proudu //I// a výkonu //W// na napětí U fotovoltaického článku
 +  - Z naměřených ​závislostí určete základní parametry FV článku, napětí //​U<​sub>​mp</​sub>// ​proud //​I<​sub>​mp</​sub>//​ článku v bodě maximálního výkonu, maximální výkon článku, faktor plnění //FF//, účinnost //η//, sériový odpor //​R<​sub>​s</​sub>//,​ paralelní odpor //​R<​sub>​p</​sub>// ​ a  faktor ideality //n//
  
 ** Základní vztahy a klíčová slova: ** ** Základní vztahy a klíčová slova: **
  
-elektrostatické polepermitivita vakuarelativní permitivitadielektrikum+fotovoltaický článekzátěžová charakteristikasluneční simulátornapětí na prázdno, proud ve zkratu 
 + 
 + 
 +===== Pokyny k měření ===== 
 + 
 + * Ad.6: Pro výpočet účinnosti η FV článku počítejte s plochou článku 3 //​cm<​sup>​2</​sup>//​  
  
  
zadani/228.txt · Poslední úprava: 13.09.2022 11:57 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.