Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:205

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
zadani:205 [20.06.2022 11:26]
Gabriel Petr RNDr. Ph.D. [Pracovní úkol]
zadani:205 [20.06.2022 11:28] (aktuální)
Gabriel Petr RNDr. Ph.D. [Pracovní úkol]
Řádek 9: Řádek 9:
     - Při maximální hodnotě zatěžovacího odporu 10~kΩ sledujte závislost stejnosměrného napětí na filtrační kapacitě //C// v~intervalu 0–10~μF. Hodnotu usměrněného napětí při C~=~10~μF srovnejte se špičkovou hodnotou pulzního průběhu     - Při maximální hodnotě zatěžovacího odporu 10~kΩ sledujte závislost stejnosměrného napětí na filtrační kapacitě //C// v~intervalu 0–10~μF. Hodnotu usměrněného napětí při C~=~10~μF srovnejte se špičkovou hodnotou pulzního průběhu
     - Změřte závislost střídavé složky usměrněného napětí na odebíraném proudu. Proud upravujte nastavením odporu //​R<​sub>​z</​sub>//​. U~jednocestného usměrňovače měřte do proudu 0,6~mA, u~dvoucestného do proudu 1~mA     - Změřte závislost střídavé složky usměrněného napětí na odebíraném proudu. Proud upravujte nastavením odporu //​R<​sub>​z</​sub>//​. U~jednocestného usměrňovače měřte do proudu 0,6~mA, u~dvoucestného do proudu 1~mA
-    - naměřené závislosti zpracujte graficky. Do grafu uvádějícího závislost filtrační kapacity //C// na proudu vyneste také závislost časové konstanty //​τ//​~=~//​R<​sub>​z</​sub>​C//​ na proudu+    - Naměřené závislosti zpracujte graficky ​přímo v praktiku
-  - Zobrazte na osciloskopu V–A charakteristiku ​vakuové diody **EZ81** a Zenerovy diody **KZ703** podle schématu připojeného k úloze. Orientačně načrtněte pozorované charakteristiky a~vyznačte měřítka na osách. Odhadněte napětí na diodách při proudu 20~mA v~propustném směru. Určete Zenerovo napětí.+  - Zobrazte na osciloskopu V–A charakteristiku Zenerovy diody **KZ703** podle schématu připojeného k úloze. Orientačně načrtněte pozorované charakteristiky a~vyznačte měřítka na osách. Odhadněte napětí na diodách při proudu 20~mA v~propustném směru. Určete Zenerovo napětí.
  
 ** Základní vztahy a klíčová slova: ** ** Základní vztahy a klíčová slova: **
zadani/205.txt · Poslední úprava: 20.06.2022 11:28 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.