Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:204

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:204 [22.03.2021 14:09]
Gabriel Petr RNDr. Ph.D. [Pracovní úkol]
zadani:204 [24.06.2022 10:00]
Gabriel Petr RNDr. Ph.D. [Poznámky ke zpracování]
Řádek 5: Řádek 5:
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  - Změřte průměry šesti drátů na pracovní desce.+  - Změřte průměry ​a délky ​šesti drátů na pracovní desce
 +  - Změřte odpory odpory ve čtyřbodovém zapojení pomocí multimetru KEITHLEY 2010
   - Změřte odpor šesti drátů Wheatstoneovým a Thomsonovým můstkem Metra - MTW. Vysvětlete rozdíly ve výsledcích měření. Současně určete odpor přívodních vodičů a odpor na svorkách v případě měření Wheatstoneovým můstkem.   - Změřte odpor šesti drátů Wheatstoneovým a Thomsonovým můstkem Metra - MTW. Vysvětlete rozdíly ve výsledcích měření. Současně určete odpor přívodních vodičů a odpor na svorkách v případě měření Wheatstoneovým můstkem.
-  - Změřte odpory ve čtyřbodovém zapojení pomocí multimetru KEITHLEY 2010.  
   - Určete měrný odpor jednotlivých vzorků i s příslušnou chybou výsledku. Stanovené hodnoty porovnejte s hodnotami uváděnými v tabulkách. ​   - Určete měrný odpor jednotlivých vzorků i s příslušnou chybou výsledku. Stanovené hodnoty porovnejte s hodnotami uváděnými v tabulkách. ​
  
Řádek 13: Řádek 13:
  
 čtyřbodové zapojení, Wheatstonův můstek, Thomsonův můstek  ​ čtyřbodové zapojení, Wheatstonův můstek, Thomsonův můstek  ​
 +
 +===== Poznámky ke zpracování =====
 +
 +   * Ad1. Průměry drátů měřte vícekrát a statisticky zpracujte.
 +
 +   * Ad3. Nepřekračujte proud můstky 0.2~A. ​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
 **{{:​zadani:​foto:​foto_204.pdf|Fotodokumentace k úloze}}** **{{:​zadani:​foto:​foto_204.pdf|Fotodokumentace k úloze}}**
zadani/204.txt · Poslední úprava: 24.06.2022 10:00 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.