Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:202

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:202 [20.06.2022 10:56]
Gabriel Petr RNDr. Ph.D. [Pracovní úkol]
zadani:202 [15.09.2023 23:08] (aktuální)
Gabriel Petr RNDr. Ph.D. [Pokyny k měření]
Řádek 8: Řádek 8:
   - Změřte metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K~měření použijte stejnosměrné napětí v~rozsahu do povolených hodnot dané žárovky. Výsledky vnitřních odporů multimetrů naměřených v úkolu 1 použijte ke korekci naměřených hodnot odporů.   - Změřte metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K~měření použijte stejnosměrné napětí v~rozsahu do povolených hodnot dané žárovky. Výsledky vnitřních odporů multimetrů naměřených v úkolu 1 použijte ke korekci naměřených hodnot odporů.
   - Substituční metodou změřte závislost odporu vlákna žárovky na proudu v rozsahu povolených hodnot dané žárovky. Porovnejte přesnost výsledků s~přesností dosaženou v~úkolu 2. Odpor vlákna žárovky změřte též digitálním ohmmetrem při nulovém proudu.   - Substituční metodou změřte závislost odporu vlákna žárovky na proudu v rozsahu povolených hodnot dané žárovky. Porovnejte přesnost výsledků s~přesností dosaženou v~úkolu 2. Odpor vlákna žárovky změřte též digitálním ohmmetrem při nulovém proudu.
-  - Závislosti ​naměřené v bodech 2 a 3 zpracujte graficky přímo v praktiku.+  - Data naměřená v bodech 2 a 3 zpracujte graficky přímo v praktiku.
   - Diskutujte vliv měřících přístrojů.   - Diskutujte vliv měřících přístrojů.
  
Řádek 17: Řádek 17:
  
  
-===== Poznámky ke zpracování ​=====+===== Pokyny k měření ​=====
  
-   ​* ​Uvědomte si, že vnitřní odpor měřících přístrojů je třeba změřit ​pro všechny ​použité rozsahy.+   ​* ​Ad2. Měřte 1 až 2 body pro každý ​použitý rozsah multimetru.
  
-   ​* ​Závislost ​odporu žárovky na proudu vyneste i pro nekorigované hodnoty; vhodný graf doplněný informacemi z tabulky usnadní diskuzi o vlivu měřicích přístrojů. ​+   ​* ​Ad4. Srovnejte výsledky naměřené metodou přímou a substituční. Závislosti ​odporu žárovky na proudu vyneste i pro nekorigované hodnoty; vhodný graf doplněný informacemi z tabulky usnadní diskuzi o vlivu měřicích přístrojů. ​
  
  
zadani/202.1655715376.txt.gz · Poslední úprava: 20.06.2022 10:56 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.