Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:202

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
zadani:202 [29.08.2013 21:22]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
zadani:202 [24.06.2022 08:28] (aktuální)
Gabriel Petr RNDr. Ph.D. [Poznámky ke zpracování]
Řádek 5: Řádek 5:
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  - Změřte metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K~měření použijte stejnosměrné napětí v~rozsahu do 24~V. +  ​- Změřte pomocí digitálního multimetru vnitřní odpor analogových měřicích přístrojů,​ které budou použity k měření odporu vlákna žárovky v bodě 2 na všech rozsazích do povolených hodnot dané žárovky. 
-  - Změřte substituční metodou ​vnitřní odpor měřicích přístrojů použitých ​v~úkolu 1. Výsledek ​použijte ​k~případné ​korekci naměřených hodnot odporů ​v~úkolu 1+  ​- Změřte metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K~měření použijte stejnosměrné napětí v~rozsahu do povolených hodnot dané žárovkyVýsledky ​vnitřních odporů multimetrů naměřených ​v úkolu 1 použijte ​ke korekci naměřených hodnot odporů. 
-  - Metodou substituční změřte závislost odporu vlákna žárovky na proudu ​od nejmenších proudů (0,2~mA) až do 25~mA. Porovnejte přesnost výsledků s~přesností dosaženou v~úkolu ​1+  - Substituční metodou ​změřte závislost odporu vlákna žárovky na proudu ​v rozsahu povolených hodnot dané žárovky. Porovnejte přesnost výsledků s~přesností dosaženou v~úkolu ​2. Odpor vlákna žárovky změřte též digitálním ohmmetrem
-  - Výsledky zpracujte graficky a~diskutujte vliv měřících ​ístrojů+  - Závislosti naměřené v bodech 2 a 3 zpracujte graficky ​ímo v praktiku
-  - Stanovte odpor vlákna žárovky při pokojové teplotě. K~extrapolaci odporu vlákna na pokojovou teplotu použijte graf závislosti odporu vlákna na příkonu žárovky (do grafu vyznačte chybu měření).+  - Diskutujte vliv měřících přístrojů.
  
-===== Literatura ===== 
  
-[1-5], pracovní úkol před měřením+** Základní vztahy a klíčová slova: **
  
 +odpor, vnitřní odpor, substituční metoda měření
 +
 +
 +===== Pokyny k měření =====
 +
 +   * Ad1. Vnitřní odpor měřících přístrojů je třeba změřit pro všechny použité rozsahy.
 +
 +   * Ad4. Srovnejte výsledky naměřené metodou přímou a substituční. Závislosti odporu žárovky na proudu vyneste i pro nekorigované hodnoty; vhodný graf doplněný informacemi z tabulky usnadní diskuzi o vlivu měřicích přístrojů. ​
  
  
zadani/202.1377804147.txt.gz · Poslední úprava: 3.11.2016 14:57 (upraveno mimo DokuWiki)