Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:202

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
zadani:202 [13.09.2020 22:13]
Gabriel Petr RNDr. Ph.D. [Literatura]
zadani:202 [24.06.2022 08:28]
Gabriel Petr RNDr. Ph.D. [Poznámky ke zpracování]
Řádek 7: Řádek 7:
   - Změřte pomocí digitálního multimetru vnitřní odpor analogových měřicích přístrojů,​ které budou použity k měření odporu vlákna žárovky v bodě 2 na všech rozsazích do povolených hodnot dané žárovky.   - Změřte pomocí digitálního multimetru vnitřní odpor analogových měřicích přístrojů,​ které budou použity k měření odporu vlákna žárovky v bodě 2 na všech rozsazích do povolených hodnot dané žárovky.
   - Změřte metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K~měření použijte stejnosměrné napětí v~rozsahu do povolených hodnot dané žárovky. Výsledky vnitřních odporů multimetrů naměřených v úkolu 1 použijte ke korekci naměřených hodnot odporů.   - Změřte metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K~měření použijte stejnosměrné napětí v~rozsahu do povolených hodnot dané žárovky. Výsledky vnitřních odporů multimetrů naměřených v úkolu 1 použijte ke korekci naměřených hodnot odporů.
-  - Změřte substituční metodou ​vnitřní odpor měřicích přístrojů použitých v~úkolu 2 alespoň na jednom rozsahu.  +  - Substituční metodou změřte závislost odporu vlákna žárovky na proudu v rozsahu povolených hodnot dané žárovky. Porovnejte přesnost výsledků s~přesností dosaženou v~úkolu 2. Odpor vlákna žárovky změřte též digitálním ohmmetrem. 
-  - Metodou substituční ​změřte závislost odporu vlákna žárovky na proudu v rozsahu povolených hodnot dané žárovky.Porovnejte přesnost výsledků s~přesností dosaženou v~úkolu 2. Odpor vlákna žárovky změřte též digitálním ohmmetrem. +  - Závislosti naměřené v bodech 2 a 3 zpracujte graficky ​přímo v praktiku. 
-  - Výsledky ​zpracujte graficky ​a~diskutujte ​vliv měřících přístrojů+  - Diskutujte ​vliv měřících přístrojů.
-  - Stanovte odpor vlákna žárovky při pokojové teplotě. K~extrapolaci odporu vlákna na pokojovou teplotu použijte graf závislosti odporu vlákna na proudu pro malé proudy do 2mA (do grafu vyznačte chybu měření).+
  
-===== Poznámky ke zpracování ===== 
  
-• Uvědomte si, že vnitřní odpor měřících přístrojů je třeba změřit pro všechny použité rozsahy.+** Základní vztahy a klíčová slova: **
  
-• Závislost ​odporu žárovky na proudu vyneste i pro nekorigované hodnoty; vhodný graf doplněný informacemi z tabulky usnadní diskuzi o vlivu měřicích přístrojů. ​+odpor, vnitřní odpor, substituční metoda měření 
 + 
 + 
 +===== Pokyny k měření ===== 
 + 
 +   * Ad1. Vnitřní odpor měřících přístrojů je třeba změřit pro všechny použité rozsahy. 
 + 
 +   * Ad4. Srovnejte výsledky naměřené metodou přímou a substituční. Závislosti ​odporu žárovky na proudu vyneste i pro nekorigované hodnoty; vhodný graf doplněný informacemi z tabulky usnadní diskuzi o vlivu měřicích přístrojů. ​
  
  
zadani/202.txt · Poslední úprava: 15.09.2023 23:08 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.