Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:202

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
zadani:202 [ 3.10.2017 16:44]
Gabriel Petr RNDr. Ph.D.
zadani:202 [20.06.2022 11:00]
Gabriel Petr RNDr. Ph.D. [Poznámky ke zpracování]
Řádek 5: Řádek 5:
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  - Změřte metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K~měření použijte stejnosměrné napětí v~rozsahu do povolených hodnot dané žárovky. +  ​- Změřte pomocí digitálního multimetru vnitřní odpor analogových měřicích přístrojů,​ které budou použity k měření odporu vlákna žárovky v bodě 2 na všech rozsazích do povolených hodnot dané žárovky. 
-  - Změřte substituční metodou ​vnitřní odpor měřicích přístrojů použitých ​v~úkolu 1 alespoň na jednom rozsahu. Odpor použitého ampérmetru a voltmetru na dalších rozsazích změřte digitálním multimetrem. Výsledek ​použijte ke korekci naměřených hodnot odporů ​v~úkolu 1+  ​- Změřte metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K~měření použijte stejnosměrné napětí v~rozsahu do povolených hodnot dané žárovky. ​Výsledky ​vnitřních odporů multimetrů naměřených ​v úkolu 1 použijte ke korekci naměřených hodnot odporů. 
-  - Metodou substituční změřte závislost odporu vlákna žárovky na proudu v rozsahu povolených hodnot dané žárovky.Porovnejte přesnost výsledků s~přesností dosaženou v~úkolu ​1. Odpor vlákna žárovky změřte též digitálním ohmmetrem. +  - Substituční metodou ​změřte závislost odporu vlákna žárovky na proudu v rozsahu povolených hodnot dané žárovky. Porovnejte přesnost výsledků s~přesností dosaženou v~úkolu ​2. Odpor vlákna žárovky změřte též digitálním ohmmetrem. 
-  - Výsledky ​zpracujte graficky ​a~diskutujte ​vliv měřících přístrojů+  - Závislosti naměřené v bodech 2 a 3 zpracujte graficky ​přímo v praktiku. 
-  - Stanovte odpor vlákna žárovky při pokojové teplotě. K~extrapolaci odporu vlákna na pokojovou teplotu použijte graf závislosti odporu vlákna na příkonu žárovky (do grafu vyznačte chybu měření).+  - Diskutujte ​vliv měřících přístrojů.
  
-===== Literatura ===== 
  
-[1-3]+** Základní vztahy a klíčová slova: **
  
 +odpor, vnitřní odpor, substituční metoda měření
 +
 +
 +===== Poznámky ke zpracování =====
 +
 + * Ad1. Vnitřní odpor měřících přístrojů je třeba změřit pro všechny použité rozsahy.
 +
 + * Ad4. Srovnejte výsledky naměřené metodou přímou a substituční. Závislosti odporu žárovky na proudu vyneste i pro nekorigované hodnoty; vhodný graf doplněný informacemi z tabulky usnadní diskuzi o vlivu měřicích přístrojů. ​
  
  
zadani/202.txt · Poslední úprava: 15.09.2023 23:08 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.